انجام پایان نامه ژئوتکنیک ( خاک و پی ) | نمونه فصل 5

نتيجه گيري

براي طراحي سدهاي خاکي ناهمگن ابتدا با توجه به منابع خاکي منطقه مي بايست مشخصات ژئوتکنيکي خاک هسته و پوسته را تعيين نمود پس با توجه به مشخصات منطقه و ارتفاع مورد نياز سد، مدل سازي در نرم افزار Geo-Slope شروع مي شود پس از سعي و خطاهاي متعدد و بدست آوردن سطح لغزش ها و ضريب اطمينان هاي مختلف شيب مورد نظر تعيين مي گردد شيبي که سد در آن پايدار مي باشد اين محاسبات بسيار دشوار و وقت گير مي باشد به منظور رفع اين مشکل روش الگوريتم برنامه نويسي ژنتيک (GP) جهت تسريع در بدست آوردن ضريب اطمينان شيب سدهاي خاکي راه حلي بهتر خواهد بود بدين منظور تعداد 10368 مدل سد از ارتفاع 20 متري تا 100 متري در نرم افزار Geo-Slope مدل شد و براي هر کدام بحراني ترين سطح لغزش معين گرديد و ضريب اطمينان مربوط به آن نيز بدست آمد سپس روابط و فرمول هايي براي بدست آوردن ضريب اطمينان شيب پايين دست سدهاي خاکي ناهمگن زير 100 متر با استفاده از روش الگوريتم برنامه نويسي ژنتيک (GP) ارائه گرديد.
به طور خلاصه نتايج حاصل از انجام پایان نامه ژئوتکنیک ( خاک و پی ) حاضر را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:
1-با توجه به آناليزهايي که انجام شد مشخص گرديد مشخصات ژئوتکنيکي هسته ي سدهاي خاکي ناهمگن (C، ɸ و γ)هيچ اثري روي ضريب اطمينان شيب پايين دست سدهاي خاکي ناهمگن ندارد. براي اثبات اين امر نيز مدل هايي ساخته شد که مشخصات ژئوتکنيکي پوسته ثابت نگه داشته شده  و مشخصات ژئوتکنيکي هسته عوض شده و در نهايت ضريب اطمينان ها هيچگونه تغييري نکرده است.
2-مدل سازي هاي انجام شده نشان مي دهد ميزان تاثيرگذاري عوامل مختلف بر روي ضريب اطمينان شيب سدهاي خاکي متفاوت مي باشد در اين تحقيق پارامترهاي ارتفاع سد، شيب طرفين سد، وزن واحد حجم خاک پوسته، زاويه ي اصطکاک داخلي خاک پوسته و چسبندگي خاک پوسته مورد بررسي قرار گرفت که نتايج اين بررسي ها به شرح زير مي باشد:
•    تغييرات ارتفاع سد در اين تحقيق 10 متر 10 متر لحاظ شده است و با افزايش ارتفاع و ثابت ماندن بقيه ي پارامترها از ميزان ضريب اطمينان کاسته مي-شود ولي ميزان کاسته شدن آن اندک مي باشد.
•    وزن واحد حجم خاک پوسته γ با ثابت ماندن بقيه پارامترهاتاثير بسيار ناچيزي بر ضريب اطمينان شيب پايين دست مي گذارد و با افزايش γ ضريب اطمينان افزايش مي يابد ولي افزايش آن بسيار اندک مي باشد طوري که مي توان گفت تقريبا بي اثر مي باشد.
•    شيب سد با ثابت ماندن بقيه ي پارامترها اثر کمي روي ضريب اطمينان مي گذارد به گونه اي که با افزايش شيب، ضريب اطمينان نيز اضافه مي شود ولي ميزان آن اندک است.
•    زاويه ي اصطکاک داخلي خاک پوسته ɸ نسبت به وزن واحد حجم خاک پوسته اثر بيشتري روي ضريب اطمينان مي گذارد و اثر آن قابل ملاحضه تر مي باشد.
•    چسبندگي خاک پوسته C شکل صفحه لغزش را بسيار تحت تاثير قرار مي دهد و شکل آن را عوض مي کند و در نتيجه اثر بسيار زيادي روي ضريب اطمينان مي گذارد به صورتي که تمامي پارامترهاي ديگر راتحت الشعاع خود قرار مي دهد. در صورت ثابت ماندن تمامي پارامترها با افزايش چسبندگي ضريب اطمينان بسيار تغيير مي کند و افزايش چشمگيري مي يابد.
3-با استفاده از بانک اطلاعاتي توليد شده و الگوريتم برنامه نويسي ژنتيک فرمول هايي براي بدست آوردن ضريب اطمينان شيب پايين دست  سدهاي خاکي ناهمگن زير 100 متر بدست آمد که به کمک آنها مي توان در کوتاهترين زمان ممکن و با دقت مناسب و با توجه به منطقه ي احداث سد ضريب اطمينان شيب پايين دست را بدست آورد.
4-فرمول هاي بدست آمده با دوسد واقعي سورک به ارتفاع 39 متر و قره آقاچ 5/55 متر در استان اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج حاکي از اين داشت که فرمول-هاي ارائه شده از دقت مناسبي برخوردار مي باشند.

پيشنهادات جهت انجام پایان نامه ژئوتکنیک ( خاک و پی ) آتی 

پیشنهادات زیر جهت انجام پایان نامه ژئوتکنیک ( خاک و پی ) آتی ارائه می گردد.

•    بدست آوردن فرمول ها براي سد 20 متر الي 100 متر با احتساب نيروي زلزله
•    بدست آوردن فرمول هاي ضريب اطمينان در حالت پايان ساخت و افت سريع مخزن
•    بدست آوردن فرمول هاي ضريب اطمينان در حالت پايان ساخت و افت سريع مخزن با احتساب نيروي زلزله
•    به دست آوردن فرمول براي سد هاي بالاي 100متر
•   انجام پایان نامه عمران با هدف تبديل فرمول ها به نموگرام هاي ضريب اطمينان براي کليه ي سد هاي خاکي

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با آموزش نحوه انجام پایان نامه ژئوتکنیک ( خاک و پی ) با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۰۶/۲۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد روانشناسی

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد روانشناسی در این بخش نمونه فصل 5 روانش [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۰
|
سینا
انجام رساله دكتري

انجام رساله دكتري

انجام رساله دكتري در رشته های مختلف با داشتن نمونه کار به سادگی پیش برد. در این ب [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۸
|
سینا
انجام رساله دکتری روانشناسی

انجام رساله دکتری روانشناسی

آخرین بخش در انجام رساله دکتری روانشناسی نتیجه گیر [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۷
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

در ادامه خلاصه ای از اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی خدمتتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار پژوهشی کشور

آخرین اخبار پژوهشی کشور | اعلام نتایج کنکور کاردانی

در ادامه نظر شما را به جدیدترین اخبار حوزه علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی

آخرین اخبار علمی - پژوهشی | افزایش وام های دانشجوییی

در این بخش آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور ارائه شده است. [...]

۱۴۰۱/۰۶/۱۷
|
ابن سینا
گزیده ای از خبرهای پژوهشی و علمی کشور

گزیده ای از خبرهای پژوهشی و علمی کشور

در این بخش گزیده ای از خبرهای پژوهشی و علمی کشور ارائه شده است. [...]

۱۴۰۱/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
آخرین خبرهای علمی پژوهشی کشور

آخرین خبرهای علمی پژوهشی کشور | اعلام نتایج کنکور

در ادامه آخرین خبرهای علمی پژوهشی کشور ارائه شده است. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۶/۰۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب