انجام پایان نامه کشاورزی | نمونه نتیجه گیری

انجام پایان نامه کشاورزی | نمونه نتیجه گیری

نتیجه گیری

تنش خشکی صفات مربوط به جوانه زنی چهار ژنوتیپ مورد بررسی را در گیاه نخود کاهش داد. در این میان بذر هایی که در مرحله جوانه زنی واکنش مناسب نشان دهند در مراحل بعدی رشد، گیاهچه هایی با بنیه بهتر و سییتم ریشه ای قویتر تولید خواهند نمود. ژنوتیپ های MCC877, MCC696  در این بین مقاومت بیشتری به خشکی نشان دادند. 
خشکی، رشد گیاه نخود را نیز در بیشتر ژنوتیپ ها کاهش داد که البته شدت این تغییرات در برخی بیشتر و در برخی کمتر بود. شدت کاهش در بیشتر موارد در ژنوتیپ های MCC588 بیشتر از سایرین بوده و از طرف دیگر در ژنوتیپ MCC877 کاهش در صفات فوق از شدت تغییرات کمتری برخوردار بود. به علاوه صفات ریشه آن در اثر تنش افزایش یافت. گرچه برای تشخیص و جداسازی ژنوتیپ های مقاوم و حساس از یکدیگر بررسی صفات رشدی گیاه به تنهایی کافی نبود و بررسی های بیوشیمیایی دیگری نیز صورت گرفت. 
بررسی اثر خشکی بر میزان ترکیبات آلی و فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدان نشان داد که در گیاهچه های 10 روزه ژنوتیپ MCC696، در گیاهان 20 روزه ژنوتیپ های MCC877 و MCC696 و در گیاهان 40 روزه ژنوتیپ MCC877 نسبت به سایر ژنوتیپ ها مقاومت بیشتری در برابر خشکی دارا بودند. همچنین مشخص شد که در این ژنوتیپ ها مقاومت گیاه به تنش خشکی بیشتر از طریق افزایش میزان پرولین و پروتئین های محلول و جبران کمی آب موجود در محیط بوسیله کاهش پتانسیل اسمزی گیاه صورت می گیرد. در بررسی میزان مالون دی آلدئید معلوم شد که ژنوتیپ های مورد بررسی نتوانستند از طریق افزایش پایداری غشاء پاسخ موثری به خشکی محیط داشته باشند. همچنین سطوح بالای آب اکسیژنه در گیاه نشان داد که در این ژنوتیپ ها آنزیم های آنتی اکسیدان مورد بررسی (POX و SOD) نتوانستند گیاه را در برابر تنش اکسیداتیو حاصل از خشکی به خوبی محافظت کنند. 

پیشنهادات 

بررسی تأثیر سطوح بیشتری از خشکی (فاصله میان 8- بار و 12- بار) بر روی جوانه زنی بذرهای نخود و براین اساس تعیین آستانه تحمل جوانه زنی در شرایط خشکی ؛
بررسی تأثیر خشکی تا مرحله رسیدگی نهایی (برداشت محصول) گیاه که 2 الی 3 ماه می باشد؛
 بررسی و انجام آزمایش های مشابه در شرایط مزرعه ای و مقایسه آن با شرایط آزمایشگاهی؛
بررسی و مطالعه فعالیت سایر سیستم های آنتی اکسیدان دخیل در مقاومت به تنش از جمله کاتالاز، گلوتاتیون ردوکتاز و همچنین بررسی نقش آسکوربات، گلوتاتیون و کاروتنوئید ها در این رابطه؛
بررسی و مطالعه میزان بیان ژن های مرتبط با مقاومت به خشکی، از جمله ژنهای مربوط به پروتئین های آنتی اکسیدان و امکان تراریخت نمودن گیاهان؛
 

۱۴۰۱/۰۷/۰۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه کتابداری ویژگی ها و نکاتی دارد که دانشجو باید پیش از آغاز کار [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
|
سینا
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب