فصل اول پایان نامه | آموزش نحوه نوشتن

فصل اول پایان نامه | آموزش نحوه نوشتن

فصل اول پایان نامه

پایان نامه درسی است که به طور خاص برای ترویج رویکردهای علمی و کشف دانش جدید در حوزه‌های مختلف دانشگاهی طراحی شده است. در فصل اول پایان نامه، نویسنده باید به کاربرد عملی و ارتباط طرح پژوهشی خود با مسائل ارزشمند و چالش‌برانگیزی که در حوزه آن وجود دارد، اشاره کند. بهبود دادن شرایط زندگی و مسائل اجتماعی، افزایش کیفیت دانشگاهی و محیط زیست، بهبود کارایی و بهره‌وری صنایع و اقتصاد، افزایش سطح فناوری و شناخت عمیق نقاط مختلف علمی و غیره، می‌توانند از جمله اهداف پژوهشی باشند که در فصل اول پایان نامه به آنها اشاره می‌شود. با این رویکرد، مخاطبان پایان نامه متوجه اهمیت موضوعات پژوهش و الزامات حل آنها می‌شوند.

پژوهش‌های دانشگاهی به دور از شک، یکی از ارکان اصلی وجود محیط دانشگاهی میباشد. پژوهش برای افزایش دانش‌های موجود، کشف جدیدترین چیزها، بهبود زندگی انسان‌ها و موارد دیگر از بهترین ابزارهای ارتقای دانش در دنیای دانشگاهی به شمار می‌رود. یکی از نکات مهم این است که پژوهش‌های دانشگاهی بهترین شیوه برای مستقر کردن دانش، ترویج آموزش و علم است. هدف دقیق دانشگاه‌ها باید از مزیتِ قرار دادن دانش در دسترس آنان، به ترویج معلم، تحقیقات و پژوهش‌های نوین و افزایش سطح علم و فناوری در جامعه منتقل شود. به علاوه، پژوهش در دانشگاه به شکلی دارای ارزش آموزشی و دانشگاهی برای دانشجویان و دانشگاه است و باعث توسعه مهارت‌های تحقیق، تفکر و یادگیری عمیق در دانشجویان می‌شود. به همین دلیل، پژوهش خود به یکی از فرآیندهای اساسی تحصیلی دانشجویان مبدل میشود.

فصل اول پایان نامه به عنوان مقدمه ای برای پایان نامه شما عمل میکند. در این فصل، موضوع پایان نامه و دلایل انجام آن مطرح میشود. همچنین در این فصل به نکات زیر توجه میشود:

1.توصیف خط مشی ها و هدف های پایان نامه

2.معرفی مختصر موضوع پایان نامه و اهمیت آن

3.شرح جزئیات مربوط به موضوع، مثال ها و مدل های تحلیلی

4.نشان دادن لزوم پژوهش در این حوزه و خلأهای قابل توجه

5.شرح خلاصه ای از ساختمان پایان نامه و محتوای هر فصل به طور خلاصه

6.یک خلاصه از نتیجه گیری های پیشین مرتبط با پایان نامه شما

7.توصیف مختصر برنامه پژوهشی شما و نحوه انجام آن

به طور کلی، فصل اول پایان نامه باید مخاطب را با موضوع و هدف های پایان نامه آشنا کند و او را به مطالعه بخش های دیگر پایان نامه تشویق کند.

جزئیات سرفصل‌هایی که در فصل اول پایان نامه معمولاً به آنها پرداخته می‌شود، ممکن است با توجه به موضوع پایان نامه متفاوت باشد. با این حال، در زیر نمونه‌ای از سرفصل‌هایی که در فصل اول پایان نامه به کار می‌روند، آمده است:

* مقدمه و توضیحات اولیه

در فصل مقدمه پایان نامه، معمولاً به موارد زیر اشاره می‌شود:

 • توضیح مختصر در مورد موضوع پایان نامه و دلایل انجام تحقیقات: در این قسمت، به مخاطبان پایان نامه توضیح داده می‌شود که چرا این تحقیق انجام شده است و چه مشکلاتی را این تحقیق در راستای حل کرده و بهبودی بخشده است.

 • توضیح کوتاهی در مورد پارامترهای مورد استفاده در تحقیق: در این بخش، به مخاطبان پایان نامه توضیح داده می‌شود که چه متغیرهایی در پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و این متغیرها در چه مقیاسی اندازه گیری شده‌اند.

 • شرح مختصری از ساختار پایان نامه: در این قسمت، به مخاطبان پایان نامه توضیح داده می‌شود که پایان نامه شامل چه فصل‌ها، بخش‌ها و مطالبی است و در چه ترتیبی به هم پیوسته‌اند.

 • توضیح در مورد منابع مورد استفاده: در این بخش، به مخاطبان پایان نامه توضیح داده می‌شود که در پایان نامه از

* بیان مسئله پژوهش

بیان مسئله پژوهش، شامل بیان و توصیف مسئله ای است که در پایان نامه قرار است حل شود. در این بخش، به مخاطبان پایان نامه توضیح داده می‌شود که چرا انتخاب این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و چگونه پژوهش جدید و بعد از چه مطالعه معلوماتی انجام می‌گیرد. این بخش باید دیدگاه‌های گوناگون حاکم درباره مسئله پژوهش را نیز پوشش دهد و در نهایت گفته شود در این پایان نامه به چه روش‌هایی به حل مسئله پرداخته می‌شود و چگونه می‌توان به نتایج مطلوب رسید.

* اهمیت پژوهش

اهمیت پژوهش به معنای توضیح اهمیت موضوع و تأثیراتی که حل آن می‌تواند در دنیای دانش، صنعت، اقتصاد و اجتماع داشته باشد، و نیز توضیح مهمی است که پژوهش برای افزایش دانش‌ها، کشف جدیدترین چیزها، بهبود زندگی انسان‌ها و موارد دیگر از بهترین ابزارهای ارتقای دانش در دنیای دانشگاهی به شمار می‌رود. در این بخش، نویسنده باید به کاربرد عملی پژوهش خود و ارتباط آن با موضوعات ارزشمند و چالش‌برانگیزی که در حوزه آن وجود دارد، اشاره کند. از دیگر مواردی که می‌توان در این بخش به آنها اشاره کرد می‌توان به بهبود شرایط زندگی و مسائل اجتماعی، افزایش کیفیت دانشگاهی و محیط زیست، بهبود کارایی و بهره‌وری صنایع و اقتصاد، افزایش سطح فناوری و شناخت عمیق نقاط مختلف علمی و غیره، اشاره کرد.

* اهداف پژوهش

در بخش اهداف پژوهش، مطالبی که می‌توان درج کرد عبارتند از:

 • شرح کامل و مفصل مسأله اصلی پژوهش و توضیح اختصاری از موارد مورد بررسی.
 • بیان اهداف و هدف کلی پژوهش در حوزه‌ی دانش مورد بررسی.
 • بیان اهداف جزئی پژوهش و توضیح تخصصی برای هر یک از آن‌ها.
 • بیان اهمیت و نتیجه‌ی حل مسأله در محدوده‌ی پژوهش معرفی شده.
 • بیان ارزش علمی و کاربردی پژوهش در بخش‌های مختلف مانند صنعت، اقتصاد و اجتماع.
 • بیان تغییرات پیشنهادی و تعدیلات معماری در زمینه‌ای که پژوهش در آن مطالعه شده است.
 • بیان شیوه‌های بکارگیری شده برای رسیدن به اهداف پژوهش و خلاصه‌ای از روش‌های استفاده شده برای تحلیل داده‌ها.
 • بررسی مطالعات پیشین در رابطه با موضوع پژوهش و توضیح در مورد قطعات بالقوه و چالش‌های آینده.
 • در کل، در بخش اهداف پژوهش، باید به شکل کامل و دقیق به توضیح هدف کلی پژوهش و اهداف جزئی آن، مهمیت حل مسائل مورد بررسی، شیوه‌های استفاده شده برای رسیدن به اهداف، تغییرات پیشنهادی و تعدیلات معماری در زمینه‌ای که پژوهش در آن مطالعه شده است و بررسی مطالعات پیشین در این زمینه پرداخته شود. این بخش اهمیت بسیاری در پایان نامه دارد زیرا باعث می‌شود که خواننده بداند نویسنده چه اهدافی را در پژوهش خود دنبال کرد و چرا برای حل آن اهمیت قائل شده است. همچنین، با توجه به بررسی اهداف، می‌توان با بیان مسئله‌های پیش‌روی پژوهش، اطلاعات بیشتری ارایه کرد و جهت تحقیقات آتی را در پایان نامه پیش بینی کرد.

  * دیدگاه‌ها، رویکردها و مدل‌های رفتاری و تحلیلی در زمینه مورد پژوهش ( پیشینه پژوهش)

  در بخش پیشینه پژوهش، نویسنده به مرور مطالعات و پژوهش‌های قبلی در زمینه مورد نظر خود می‌پردازد. این بخش باید شامل مطالعات پیشین در زمینه‌ی پژوهش، مشکلات حل شده در تحقیقات پیشین، روش‌های استفاده شده در پژوهش‌های قبلی و جایگاه این پژوهش در میان تحقیقات پیشین باشد. نویسنده باید توانایی مرور کامل مطالعات پیشین را داشته باشد و بتواند در این بخش پایه‌های نظری پژوهش خود را در نظر بگیرد. همچنین، به دلیل اینکه پژوهش‌های قبلی در همین زمینه انجام شده‌اند، باید در این بخش به نحوی که تفاوت‌های مهم پژوهش جدید با پژوهش‌های پیشین باشد، در بررسی تفاوت‌ها به صورت دقیق و حرفه‌ای حضور داشته باشد.

  * جدول زمانی پژوهش

  در ارتباط با جدول زمان بندی پایان نامه پیشتر به صورت مفصل صحبت نموده ایم.

  * ساختار پایان نامه

  در مقاله قبل ساختار پایان نامه به صورت کامل شرح داده شد.

  لازم به توضیح است که قسمت های مختلف فصل اول پایان نامه معمولاً در قالب چندین بخش پیشتر مشخص می‌شوند، پس استاد راهنما شما ممکن است از شما خواسته باشد تا بخش‌هایی را که می‌خواهید در این فصل پایان نامه خود ارائه دهید، به صورت مستقل و با جزئیات و اطلاعات کافی درج کنید.

  ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
  |
  سینا
  آموزش ن
  مقالات مرتبط
  انجام پایان نامه مدیریت دانش

  انجام پایان نامه مدیریت دانش

  انجام پایان نامه مدیریت دانش که از موضوعات محبوب در شاخه های مختلف می باشد را می [...]

  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
  |
  سینا
  انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری

  انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری

  انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری در این بخش با استفاده از یک نمونه فصل 5 [...]

  ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
  |
  سینا
  نمونه کمکی جهت انجام رساله دکتری فلسفه تطبیقی

  نمونه کمکی جهت انجام رساله دکتری فلسفه تطبیقی

  انجام رساله دکتری فلسفه تطبیقی ارائه شده در این بخش در ارتباط با نظریه تکامل می ب [...]

  ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
  |
  سینا
  تیتیر های داغ
  بیشتر
  برگزاری آزمون ارشد و دکتری

  اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

  اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

  ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
  |
  ابن سینا
  اخبار پژوهشی کشور

  اخبار پژوهشی کشور | 1402

  همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

  ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
  |
  ابن سینا
  جدیدترین اخبار علمی کشور

  جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

  جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

  ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
  |
  ابن سینا
  آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

  آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

  آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

  ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
  |
  ابن سینا
  آخرین اخبار کشور

  اخبار علمی - پژوهشی کشور

  در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

  ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
  |
  ابن سینا
  به ما بپیوندید
  بیشتر
  آموزش پایان نامه
  تلفن: 02128422160
  شماره موبایل: 09104742571
  اهداف ابن سینا
  آموزش پایان نامه
  آموزش چاپ مقاله
  آموزش اکسپت مقاله
  چاپ کتاب