انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری آموزش و پرورش | نمونه نتیجه گیری

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری آموزش و پرورش | نمونه نتیجه گیری

نتیجه گیری 

در سال هاي اخير با توجه به افق چشم‏انداز بيست ساله، لزوم تقويت اصل 44  قانون اساسي توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامي احساس گرديد و سياست‏هاي كلي و راهبردي اصل 44 قانون اساسي توسط معظم له ابلاغ گرديد كه مي توان به جرأت گفت: نوعي «جهش اقتصادي» كشور لقب گرفته است. اجراي اين سياست‏ها‌ از يك طرف، همگرايي دستگاه‌هاي اجرايي كشور را نياز داشته و از طرف ديگر یکی از اهداف هنرستان‌ها را محقق می سازد. 
بر اين اساس، وجود هنرستان‌ها به همراه استاندارد‌هاي مديريتي، دانش و مهارت باعث مي‌شود تا از سرمايه‌هاي مادي و معنوي كشور حداكثر استفاده به عمل آمده و با تمركز سرمايه‌هاي عديده بر روي مزيت‌هاي اقتصادي كشور، رشد اقتصادي پديدار گردد.
اکنون کوشش بر این است که آموزش و پرورش را از صورت صرفاً نظری بیرون آورده و آن را به صورت آموزش توأم با کار مبدل سازند. چنین کاری علاوه بر داشتن اهمیت اقتصادی، بی تردید در تعدیل فاصله های میان طبقات و قشرهای اجتماعی(عدالت اجتماعی) می تواند مؤثر باشد. گسترش آموزش و پرورش و در کنار آن توسعه ي آموزش‌هاي فنی و حرفه ای و كاردانش و مشغول داشتن گروه کثیری از دانش‌آموزان کشور در این شاخه‌هاي تحصیلی می تواند سرآغاز بازگشت به خود و یافتن هویت فرهنگی خویش گردد. وقتی شمار زیادی از مردم جامعه مشغول کار مفید و مناسب شوند، به جامعه و ارزش‌هاي اجتماعی حاکم ارج می نهند.

محدودیت های پژوهشی 

این پژوهش همانند سایر پژوهش های دیگر در حوزه ي علوم انسانی، با محدودیت هایي همراه بوده است:
    با توجه به این که سند تحول آموزش و پرورش در سطح ملی انجام شده است، قسمت دوم جامعه آماری به خاطر محدودیت های مالی، و زمانی از معاونان و دبیران استان تهران انتخاب شدند.
    احتمال این که معاونان و دبیران مدارس فنی و حرفه ای به دلیل کمبود وقت (به دلیل اجرای پرسشنامه در زمان استراحت آنها) با کم دقتی پرسشنامه ها را تکمیل کرده باشند، وجود دارد.
    ممکن است پاسخ دهندگان در هنگام پاسخ به  پرسشنامه، دقت کافی نداشته باشند، و یا به دلیل تمایلات و تجربیات خود دچار سوء گیری  شوند.
    خودداری برخی از دست اندرکاران و معلمین برای احراز روایی محتوایی پرسشنامه ممکن است در کیفیت ساخت ابزار موثر بوده و در نتایج تحقیق تاثیر گذاشته باشد.

پیشنهادهایی براساس یافته های پژوهش

جهان در حالی وارد هزاره ی سوم میلادی شده است که رمز بقا و توسعه ی جوامع، وابسته به توسعه-ی منابع انسانی و مراکزی است که به تربیت نیروی انسانی مشغول هستند. به بیانی دیگر می توان مهارت-آموزی را جزء جدایی ناپذیر حفظ و ارتقاي ساختار پیچیده ی توسعه ي اجتماعی، اقتصادی و مدنی نوین برشمرد.
 با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می گردد که آموزش و پرورش در افق 1404 خود به منظور توسعه و افزایش کارایی ونقش آموزش های فنی و حرفه ای در اشتغال هنرجویان، اقدامات زیر را انجام دهد:
1-    با توجه به افزایش نقش آموزش های فنی و حرفه ای، در اشتغال فارغ التحصیلان این رشته ها، آموزش و پرورش درصد بیش تری از دانش آموزان مستعد را از شاخه ي متوسطه ي نظری به شاخه ي فنی وحرفه ای و کاردانش هدایت کند
2-    کتاب های فنی و حرفه ای با رویکرد تأکید بر استانداردهای شغلی بازار کار، اخلاق حرفه ای و دانش مبتنی بر تولید درآمد و افزایش مهارت، بازنگري شوند
3-    هنرستان‌هاي نمونه دولتي توسعه يابد. اين توسعه از جمله راهكارهاي مؤثر به منظور تحقق عدالت آموزشي با رویكرد حمايت از استعدادهاي دانش‌آموزان به ويژه در مناطق محروم كشور است
4-    رشته هاي فني وحرفه اي و كاردانش ويژه ي دختران با رويكرد توسعه ي رشته هاي زمينه ي صنعت مانند رشته هاي نقشه كشي عمومي و صنعتي، صنايع شيميايي، الكترونيك و صنايع غذايي زمينه ي صنعت؛ تنوع و رشد يابد
5-    رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش در كشور به طور مناسب توزيع گردد. به منظور هم سویی مهارت  های فراگرفته با نیازهای اساسی جامعه، نیازسنجی جامعه (با در نظر گرفتن نیازهای جهانی، ملی، منطقه ای و بومی متناسب با آمايش سرزمين و نياز بازاركار و جامعه) صورت گیرد؛ رشته های موجود در هر منطقه که با نیازهای آن منطقه هماهنگی دارند، تقویت شوند و در مورد توسعه ي رشته هايی که متقاضی ندارند (با نیازهای منطقه تناسب ندارند)، تجدید نظر شود
6-    واحدی به نام «کاریابی و اشتغال» در هنرستان ها به منظور کمک به فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار تشكيل گردد
7-    شرایطی به منظور افزایش جذب مشارکت بخش خصوصی در تربیت هنرجویان جهت کاستن بار مالی دولت و کمک به اشتغال متناسب فارغ التحصیلان فراهم شود
8-     ارزشیابی کیفی مستمر از  وضعیت دوره های کارآموزی و کارورزی
9-    وضعيت تدریس هنرآموزان به طور مستمر مورد ارزشيابي قرار گيرد
10-    استانداردهای عملکرد مدیران هنرستان ها تدوين گردد
11-    ساز و کارهایی به منظور تشویق هنرجویان و هنرآموزان نمونه با هدف ایجاد پویایی و رقابت سازنده در بین آنان تدوين گردد
12-    نگرش خانواده ها و افراد جامعه طوري تغيير يابد كه باور داشته باشند جذب فرزندان آنان در آموزش های فنی و حرفه ای باعث افزایش احتمال جذب در بازار کار خواهد شد
13-    متصدیان متخصص تمام وقت برای کارگاه به كار گرفته شوند
14-    مشاوران آگاه و توانمند به طور تمام وقت استخدام گردند
15-    میزان انطباق مطالب درسی با نیازهای جامعه و هنرجو بررسي شود
16-    رشته های مهارتی با توجه به نیازهای صنایع و شرکت های موجود در هر منطقه ايجاد شوند 
17-    افزایش بودجه ي آموزش های فنی و حرفه ای دوره ي متوسطه در اولویت قرار گیرد
18-    توجه بيش‌تر به رویکرد حاکم و جهت دهی آن به سمت آموزش های مبتنی بر شایستگی
19-    توجه بيش‌تر به آموزش ضمن خدمت هنرآموزان برای استفاده از روش های نوین تدریس 
20-    درس کارآفرینی براي  تمام هنرجويان رشته های شاخه‌های فنی وحرفه ای و کاردانش ارائه گردد
21-    دانش هنرآموزان با پیشرفت دانش تنظیم و به طور مرتب، ‌اصلاح و تجدیدنظر شود
22-    تا حد امکان هنرجويان را در تصمیم گیری و اجرای برنامه‌ها مشارکت دهند و آنان را به انجام دادن کارهای گروهی تشویق و هدایت کنند
23-    هنرآموزان به روش تدریس و ارزشیابی سنتی اکتفا نکنند و همواره در صدد به کار بردن روش-های جدید باشند و از روش هاي يادگيري فعال استفاده كنند
24-    برنامه ريزان آموزشي در اين شاخه‌های تحصيلي با بخش صنايع و خدمات آشنايي كافي داشته باشند
25-    توجه به ارتقای کیفیت آموزش‌ها در کلیه ي هنرستان‌ها و تأسیس دفاتر ارتباط با صنعت در استان‌ها
26-    ايجاد زمينه‌ي بازديد هنرجويان از مراكز صنعتي در قالب اردوهای صنعتی یا در فضای مجازی در سطح کشور 
27-    استفاده از وسايل ارتباط جمعي و خصوصاً رسانه ي ملی، براي معرفي رشته ها وارتقاي سطح كيفي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش همگام با برآورد كميت رشته هاي مورد نياز 
28-    ايجاد بانك اطلاع رساني بازار كار در استان‌ها در زمينه‌ي وضعيت بازار كار فارغ‌التحصيلان براي شناخت فرصت هاي شغلي در سراسر کشور و ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي از طريق اصلاح قوانين و مقررات در قالب خرید خدمات آموزشی
29-    توسعه ي متوازن و كيفي آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي و کاردانش در قالب اسناد ملی- استانی- منطقه ای با همکاری سایر دستگاه ها، به منظور کاهش فقر و فاصله ي طبقاتي وافزایش سطح كيفيت زندگي مردمان وافزایش درآمد
30-    توسعه ي گسترش همکاری با صدا و سیما  و رسانه ها به منظور اطلاع رسانی بیش تر در خصوص آموزش‌های فنی و حرفه ای وکاردانش
31-    تحول در نظام استانداردنویسی و تدوین استانداردهای جدید و مرتبط با مشاغل جدید و به روز بر اساس پتانسیل های موجود استان ها 
32-    تسهیل شرایط ادامه تحصیل برای هنرجويان فنی و حرفه ای و کاردانش در رشته های مختلف تا مقاطع دکترای تخصصی 
33-    تغییر در نگرش دانش آموزان جهت ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای وکاردانش
34-    اعطای امتیازات ویژه به هنرآموزان جهت تدریس در هنرستان‌هاي فنی وحرفه ای و کاردانش
35-    توسعه ي رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش به منظور پوشش دادن هر چه بیش تر حرفه های مورد نیاز در جامعه

پیشنهادهایی برای انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری آموزش و پرورش آینده

    مقایسه تطبیقی و تحلیلی بین انواع الگوهای آموزش فنی و حرفه ای بین ایران و کشورهای در حال توسعه و تشخیص الگوهای مناسب برای آموزش در نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران
    بررسی تطبیقی و تحلیلی در مورد شیوه های گسترش و توسعه آموزش فنی و حرفه ای در کشورهای در حال توسعه
    بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزش های فنی و حرفه ای پس از اجرای  شدن برنامه های سند تحول بنیادین
    ارزیابی کارایی بیرونی نظام آموزش های فنی و حرفه ای پس از اجرای  شدن برنامه های سند تحول بنیادین

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری آموزش و پرورش با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۲/۲۸
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه کتابداری ویژگی ها و نکاتی دارد که دانشجو باید پیش از آغاز کار [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
|
سینا
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب