انجام پایان نامه ارشد و دکتری اقتصاد | ابن سینا

انجام پایان نامه ارشد و دکتری اقتصاد | ابن سینا

انجام پایان نامه ارشد و دکتری اقتصاد

انجام پایان نامه اقتصاد حاضر به بحث و بررسی پیرامون ارتباط میان آموزش سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در استان‌های کشور پرداخت و با استفاده از سه نگرش تاریخی، نظری و تجربی تاثیرگذاری این دو مفهوم بر یکدیگر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
در نگرش تاریخی به مباحث رشد و سرمایه انسانی و اهمیت آموزش در شکل‌گیری نیروی کار ماهر از دید اقتصاددانان مختلف اشاره شد. علاوه بر این، به اهمیت ورود سرمایه انسانی در مدل‌های رشد در جهت افزایش قدرت توضیح دهندگی این مدل‌ها پرداختیم. سپس به همگن نبودن نیروی‌کار به عنوان عاملی موثر در رشد اشاره شد و از این مدخل به معرفی فرضیه‌های این تحقیق پرداختیم.
در فصل سوم خلاصه‌ای از ادبیات موجود در زمینه رشد، سرمایه انسانی و آموزش نیروی کار و نتایج بدست آمده ارائه شد.
در فصل چهارم ابتدا به پایه‌های نظری رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و سرمایه‌انسانی با استفاده از مدل داده‌های تابلویی پرداختیم و سپس نحوه تقسیم بندی استان‌های کشور و چگونگی جمع‌آوری داده‌های مدل را مورد بحث قرار دادیم. سپس به تشریح مفاهیم داده‌های تابلویی پویا، تخمین‌زن GMM، نحوه بررسی از طریق آزمون سارگان در مدل‌های تابلویی پرداختیم. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد معادلات که در فصل چهارم ارائه شد، دو تا از سه فرضیه ما را تایید نمود، بنابراین یکی از فرضیه‌های اصلی این تحقیق دال بر یکسان بودن اثر سطوح مختلف سرمایه‌انسانی بر استان‌های مختلف کشور رد می‌شود. در ادامه به بیان خلاصه‌ای از اهداف مطالعه، نتایج حاصله و تفسیر نتایج می‌پردازیم و در نهایت توصیه‌های سیاستی را مطرح می‌کنیم.
نتایج بدست آمده از این مطالعه گامی مهم در زمینه اهمیت تحصیلات نیروی‌کار در سطح استانی و کل کشور خواهد داشت. از آنجایی که تعیین اثر سرمایه‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورها پیچیده است و توجه به چگونگی توزیع تحصیلات نیروی‌کار، ما را در رسیدن به نتیجه‌ای قطعی کمک خواهد کرد و بسیاری از ابهامات پیش آمده در مطالعات قبلی را برطرف می‌کند، درنتیجه این مطالعه با تاکید بر این عامل اساسی و تاکید بر سطح تحصیلات عالی نیروی‌کار می‌تواند در جهت سیاست‎های آموزشی دولت و وزارت علوم نقشی مهم ایفا کند. نکته دیگری که در اغلب مطالعات گذشته به آن توجه نشده است این است که کشورمان، ایران، از نظر جغرافیایی گسترده است و استان‌های مختلف آن از لحاظ سطح توسعه یافتگی یکسان نیستند. سرمایه انسانی برای رسیدن به بالندگی نیازمند مهیا بودن شرایط دارد که این شرایط در استان‌های مختلف ایران یکسان نیست، از این رو اثرگذاری یا عدم اثرگذاری سرمایه انسانی در کشور به شرایط اقتصادی هر منطقه نیز وابسته است. در این مطالعه سعی شده با تقسیم‌بندی استان‌های کشور از لحاظ کشاورزی، صنعتی و خدماتی به این عامل مهم توجه شود و  نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تقسیم بندی صورت گرفته در نحوه اثرگذاری سرمایه انسانی موثر بوده است. 
بنابراین فرضیه ی اول و سوم تحقیق مبنی بر اثرگذاری ساختار سرمایه‌انسانی و تفکیک جنسیتی بر رشد استانی تایید و فرضیه دوم مبنی بر یکسان بودن اثر ساختار سرمایه‌انسانی بر گروه‌های مختلف استانی رد شد. 
تفکیک سطوح تحصیلی نیروی‌کار نشان می‌دهد که تحصیلات نیروی‌کار چه در میان زنان و چه در مردان اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشور دارد. در عین حال نیروی‌کار با تحصیلات عالی اثر مثبت اما نیروی‌کار با تحصیلات زیر دیپلم اثر منفی بر رشد‌ اقتصادی کشور دارد. علاوه بر این نحوه اثرگذاری نیروی‌کار با تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی کشور به حالت نزولی است.
تفکیک استان‌های کشور از لحاظ ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که اثر سرمایه‌انسانی در استان‌های صنعتی منفی، در استان‌های خدماتی مثبت و در مورد استان‌های کشاورزی مثبت بودن اثرش معنی‌دار نیست. همچنین اثر نیروی‌کار با تحصیلات عالی در استان‌های صنعتی منفی، در استان‌های خدماتی مثبت و در استان‌های کشاورزی اثر مثبتش معنی دار نیست. در رابطه با نحوه اثرگذاری نیروی‌کار باتحصیلات زیر دیپلم، اثرش در استان‌های خدماتی منفی، در استان‌های صنعتی و کشاورزی منفی و غیرمعنی‌دار است. البته در استان‌های خدماتی اثر مثبت نیروی‌کار مرد با تحصیلات زیر دیپلم بی‌معنی و در استان‌های صنعتی اثر منفی نیروی کار مرد با تحصیلات زیر دیپلم معنی‌دار و در استان‌های کشاورزی اثر منفی نیروی کار زن با تحصیلات زیر دیپلم معنی‌دار است. 
نکته قابل تامل نحوه اثرگذاری نیروی‌کار زن با تحصیلات عالی در گروه استان‌های مختلف است. اثر نیروی کار زن با تحصیلات عالی در استان‌های صنعتی منفی است که این امر دور از انتظار نمی باشد. اما اثر نیروی کار زن با تحصیلات عالی هم در استان‌های کشاورزی و هم در استان‌های خدماتی مثبت است. البته مثبت بودن اثر نیروی‌کار زن در استان‌های خدماتی قابل توجیح است زیرا که این استان‌ها بیشتر نیازمند نیروهای خدماتی هستند که در این زمینه زنان بهتر از مردان ایفای نقش خواهند کرد اما درمورد علت مثبت بودن اثر نیروی کار زن در استان‌های کشاورزی توجیهی نمی توان‌کرد. تنها توجیه قابل قبول در این زمینه می تواند این باشد که با توجه به نحوه تقسیم بندی، استان‌های تقسیم شده در گروه کشاورزی از لحاظ ارزش افزوده خدمات نیز دارای ارزش بالایی بوده‌اند و در واقع این استان‌ها صرفا کشاورزی محض نیستند به همین دلیل از برخی لحاظ مانند استان‌های خدماتی عمل کرده‌اند. 

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه ارشد و دکتری اقتصاد با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۶/۱۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه کتابداری ویژگی ها و نکاتی دارد که دانشجو باید پیش از آغاز کار [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
|
سینا
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب