انجام مقاله عمران - نمونه مقاله علمی به همراه ترجمه

انجام مقاله عمران - نمونه مقاله علمی به همراه ترجمه

چکیده

استفاده از المان های مسلح مانند نیلینگ و انکر به دلیل جاگیر نبودن، بهبود مشخصات خاک بر اثر تزریق، ایمنی بیشتر و امکان استفاده به عنوان سازه نگهبان دائم از روش های پر کاربرد در پایداری گود و ترانشه محسوب می شوند. با توجه به پیچیدگی رفتار گود مسلح تحلیل پایداری گود مسلح با روش اجزا محدود صورت می گیرد. عواملی مانند فواصل مرزی، ابعاد و نوع المان و نوع مدل رفتاری مصالح بر نتایج عددی موثر می باشد. با توجه به پیچیدگی رفتار تنش-کرنش خاک، تاثیر پذیری از مسیر تنش و تاریخچه بارگذاری و وجود آب زیرزمینی جهت شبیه سازی این مصالح، مدل های رفتاری مختلفی پیشنهاد شده است. در این تحقیق تاثیر نوع مدل رفتاری خاک بر پاسخ گود نگهداری شده با انکر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از روش المان محدود در شرایط کرنش مسطح گود مسلح با سیستم انکراژ، برای شرایط هندسی مختلف شبیه سازی شد و نتایج پاسخ گود برای مدل های رفتاری موهر کلومب، دراکر-پراگر، کم کلی اصلاح شده مقایسه شد. برای گود کم عمق مشخص گردید که مدل رفتاری موهرکولمب کمترین تغییرمکان و مدل رفتاری دراگر پراگر بیشترین تغییرمکان جانبی را برای گود داشته است. مدل رفتاری دراگر پراگر به سبب اینکه نتایج بالاتری را در خصوص تغییرمکان جانبی گود و به طور کلی تغییرشکل های گود نشان داده در جهت اطمینان بایستی ملاک کار طراحی و کنترل گود در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی: مدل رفتاری، انکراژ، گود مسلح، تغییر مکان جانبی، موهر کلومب، دراکر-پراگر، کم کلی

نتیجه گیری

در انجام این مقاله عمرانی ارزیابی تاثیر مدل رفتاری خاک بر پاسخ حفاری گود نگهداری شده با سیستم انکر در قالب مطالعات پارامتری و با استفاده از روش نرم افزاری و روش عددی المان محدود و نرم افزار آباکوس مورد توجه بود که بر این اساس نتایج زیر حاصل گردید :
- با توجه به نتایج بدست آمده برای گود کم عمق مشخص گردید که مدل رفتاری موهرکولمب کمترین تغییرمکان و مدل رفتاری دراگر پراگر بیشترین تغییرمکان جانبی را برای گود داشته است. مدل رفتاری دراگر پراگر به سبب اینکه نتایج بالاتری را در خصوص تغییرمکان جانبی گود و به طور کلی تغییرشکل های گود نشان داده در جهت اطمینان بایستی ملاک کار طراحی و کنترل گود در نظر گرفته شود. در مجموع پیشنهاد می شود از مدل رفتاری دراکر – پراگر که تغییرات حجمی وابسته به تنش را دارا است در اینحالت استفاده گردد.
- برای گود با عمق متوسط نیز مدل رفتاری موهرکولمب کمترین تغییرمکان و مدل رفتاری دراگر پراگر بیشترین تغییرمکان جانبی را برای گود داشته است. مدل رفتاری دراگر پراگر به سبب اینکه نتایج بالاتری را در خصوص تغییرمکان جانبی گود و به طور کلی تغییرشکل های گود نشان داده در جهت اطمینان بایستی ملاک کار طراحی و کنترل گود در نظر گرفته شود
- برای گود عمیق مدل رفتاری موهرکولمب کمترین تغییرمکان و مدل رفتاری دراگر پراگر بیشترین تغییرمکان جانبی را برای گود داشته است. مدل رفتاری دراگر پراگر به سبب اینکه نتایج بالاتری را در خصوص تغییرمکان جانبی گود و به طور کلی تغییرشکل های گود نشان داده در جهت اطمینان بایستی ملاک کار طراحی و کنترل گود در نظر گرفته شود
- همانطور که مشخص گردید اولا افزایش زاویه نصب انکر منجر به افزایش تغییرمکان جانبی نقطه بالای گود شده است و در ثانی در تمامی حالات نتایج تغییر مکان جانبی برای مدل رفتاری دراگر پراگر بیش از نتایج بدست آمده مشابه براساس مدل رفتاری موهرکولمب بوده است. 
- همانطور که مشخص گردید با افزایش طول انکر در هر حالت تغییر مکان جانبی نقطه بالای گود کاهش یافته است و این کاهش در هر حالت قابل توجه بوده است. همچنین تغییرمکان جانبی در حالتی که از مدل دراگر پراگر استفاده گردید در همه حالات بیشتر بود.

جهت دانلود کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام مقاله عمران با ما در تماس باشید.

۱۳۹۹/۰۷/۱۶
|
سینا
اکسپت و
مقالات مرتبط
نامه به سردبیر

نامه به سردبیر

در ادامه آموزش تدوین مقاله این بخش بع نامه به سردبیر اختصاص دارد. نامه به سردبیر از بخش عای اولیه در [...]

۱۴۰۲/۰۶/۰۲
|
سینا
نحوه نگارش چکیده مقاله

نحوه نگارش چکیده مقاله

نگارش چکیده مقاله از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه اولین بخشی که هر مخاطبی را [...]

۱۴۰۲/۰۵/۳۱
|
سینا
جستجوی ادبیات در مقاله نویسی

جستجوی ادبیات در مقاله نویسی

بحش قبل از مقاله نویسی به نقل قول در مقاله نویسی پرداخت [...]

۱۴۰۲/۰۵/۳۰
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب