آموزش انجام طرح پژوهشی | نکات مهم در نگارش

آموزش انجام طرح پژوهشی | نکات مهم در نگارش

طرح پژوهشی تحقیقی کوتاه

طرح پژوهشی تحقیقی کوتاه پنج مؤلفه اساسی اثر شما را شناسایی می‌کنند:

•    موضوع بخصوص مورد نظر
•    هدف تحقیق (برای توصیف، آنالیز یا استدلال)
•    مخاطبین هدف (عمومی یا تخصصی)
•    صدای شما به عنوان نویسنده (برای ارائه اطلاعات یا به عنوان هوادار)
•    تز اولیه و یا فرضیه آغازین

به عنوان مثال، در اینجا یک طرح پیشنهادی از نورمن برکوویتز ارائه می‌شود:

" همین‌طور که ما آب معدنی خودمان را می‌نوشیم، جهان در حال تهی شدن از آب شیرین است. با این حال، هیاهوی آب معدنی موضوع بخصوصی را نشان می‌دهد-ما به آب شیر اطمینان نداریم. ما با یک بحران مهم مواجه هستیم و برخی از مسئولین پیش‌بینی می‌کنند که جنگ‌های جهانی به دلیل حقوق آب‌ها ایجاد شود. مسئله آب تقریباً در همه جنبه‌های زندگی ما وجود دارد-از مراسم مذهبی و تأمین مواد غذایی تا بیماری‌ها و پایداری سیاسی. ما می‌توانیم این فرض را بیان کنیم: آب به زودی به عنوان یکی از منابع اقتصادی جایگزین نفت می‌شود و بیشترین ارزش را برای ملل جهان خواهد داشت. با این حال، این دیدگاه به راحتی قابل اثبات نیست و ممکن است اصلاً درست نباشد. در عوض، ما باید مسائل دیگر را نگاه کنیم- به رفتار انسان‌ها، و مسئولیت‌پذیری انسان‌ها به منظور حفظ محیط زیست برای فرزندانمان. بر همین اساس، این مقاله به بررسی مسائل زیر می‌پردازد: 1. موضوعات مربوط به تأمین و تقاضا، 2. کشمکش‌های قدرت سیاسی که ممکن است پدیدار شوند؛ و 3. مسائل اخلاقی برای کسانی که منابع آب شیرین پراکنده جهان را کنترل می‌کنند.

چک لیست

مربوط به خواننده 

مخاطبین خود را بشناسید: آیا شما مخاطبین، تخصص آن‌ها و انتظارات آن‌ها را می‌دانید؟ درک شما از خواننده می‌تواند روی لحن، سبک و گزینش لغات شما اثر بگذارد.

شناسایی رشته مورد نظر: خوانندگان هر رشته تحصیلی انتظارات متفاوتی از مقاله شما از نظر محتویات، زبان، طرح و فرمت دارند. 

تأمین نیازهای خوانندگان: آیا شما چیزی ارزشمند را بیان کنید؟ آیا چیزی که شما بیان کنید جدید است؟ با اطلاعات دست دوم دائره‌المعارف، خواننده را از خودتان مأیوس نکنید (این خطر ممکن است دلیل عدم تمایل مدرسین به استفاده از دائرهَ ‌المعارف باشد.

خوانندگان را به مشارکت و چالش بطلبید: یک نکته و دیدگاه سودمند را پیدا کنید. به عنوان مثال، گزارشی در مورد زندگی در مزرعه می‌تواند یک بررسی چالش برانگیز از آلودگی‌های شیمیایی به دلیل پراکنش صنعتی به مناطق روستایی باشد. همچنین، تفسیر یک رمان می‌تواند به معنای بررسی سیستم از زندان‌ها به جای یک مبحث روتین باشد.

این نویسنده، ماهیت پایه‌ای پروژه خود را شناسایی کرده است و می‌تواند به دنبال جستجوی شواهد برای دفاع از استدلالات خود باشد.

طرح پژوهشی تحقیقی بلند

برخی از اساتید و سازمان ها، طرح پژوهشی بلند را مد نظر قرار می‌دهند، که شامل برخی از عناصر زیر یا همه آن‌ها است:

1.    طرح روی جلد که عنوان پروژه، نام شما، و شخص یا مؤسسه‌ای که طرح پیشنهادی برای آن ارسال می‌شود را در بر می‌گیرد.

دوره آموزشی طولانی‌تر به قیمت مشارکت کمتر کودکان 

کایتلین کلی

تقدیم به: 

دکتر ماکسین گردنر

جهت تکمیل شرایط دوره English 4010

2.    در صورت نیاز، اضافه کردن یک بخش چکیده که خلاصه‌ای از پروژه شما را در 50-100 کلمه بیان می‌کند.

حذف زنگ های تفریح در مدارس ابتدایی برای ارزیابی شواهد تئوری در مورد از میان رفتن انگیزه‌های ذهنی و فیزیکی مهم آن‌ها، بررسی شد. هدف اصلی، تعیین تأثیرات روند مدرن برای استفاده از زنگ تفریح برای ایجاد دوره‌های آکادمیک بیشتر می‌باشد. شواهد اجتماعی و روان‌شناختی بر اساس بررسی مقالات، شامل نظرات مربوط به رهبران آموزشی، تعیین شده است. نتایج، یکپارچه نیستند، و نتیجه نهایی تأکید مضاعف روی یک آزمون استاندارد در سال‌های آینده محقق نخواهد شد. شواهد اجتماعی بیانگر اثرات این کار روی زندگی ذهنی و فیزیکی کودکان مدرسه است که در حقیقت مطالب کمتری پیرامون همکاری ذهنی با همتایان و یادگیری بیشتر در مورد ایستایی با فعالیت کمتر برای مدت زمانی طولانی در دارند.

3.    به‌کارگیری عمارت هدف همراه با منطق مربوط به پروژه. اساساً، این می‌تواند فرضیه یا تز شما باشد، که با شناسایی مخاطبین و نقشی که شما به عنوان یک مدرس و هوادار ایفا می‌کنید، ارتباط دارد. 
این پروژه توسط دکتر ماکسین گردنر جهت تکمیل تکلیف نگارش برای دوره آموزشی 4010 English پیشنهاد شده است و همچنین خدمتی است به کمیته دانشگاهی راهبردها و نیازهای آموزش ابتدایی، که پروژه ای را در مورد " نیازهای دانش‌آموزان امروزی، کلاس‌های K-12" اجرا کرده است. این مقاله، در صورتی که تعیین شود، می‌تواند به بخشی از یافته‌های کمیته تبدیل گردد و به گزارش نهایی کمک نماید."

4.    " گزارش شرایط " توصیف کننده تجربه شما، و احتمالاً ویژگی‌های بخصوصی است که شما در پروژه گنجانده اید. کایتلین کلی پاراگراف زیر را در طرح پیشنهادی خود گنجاند: 

" من یک تجربه دست اول را در این مطالعه گنجاندن و واحد روش تحقیق خودم را در زمینه دوره آموزش ابتدایی تکمیل ‌کردم. علاوه بر این، من در حال نزدیک شدن به دوره کارآموزی جهت تکمیل شرایط خودم برای آموزش هستم. مورد کلاس درس پایه سوم در ابتدا بسیار هیجان‌انگیز بود، اما پس از آن فهمیدم که آموزش (تدریس) کار بسیار دشواری است. این کار نیازمند توجه زیاد به جزئیات از طرف دانش‌آموزان است. من تعجب کردم که فراگیران در طول هفته تنها سه زنگ تفریح 30 دقیقه‌ای داشتند و کلاس آموزشی سازماندهی شده فیزیکی تنها دو روز در هفته انجام شد. این مسئله باعث شد که من به این فکر بیافتم که آیا آموزشی که این کودکان دریافت می‌کنند می‌تواند قابلیت‌های فیزیکی و آکادمیک هر کدام از فراگیران را افزایش دهد یا خیر." 

5.    بازبینی مقالات که به بررسی مقالات و کتاب‌هایی می‌پردازد که در حوزه تحقیق اولیه شما انجام شده‌اند.

"تحقیقات کمی در ارتباط با نقش زنگ تفریح در پیشرفت کودکان دوره ابتدایی انجام شده است. جستجوی من در میان مقالات، اطلاعات زیادی را به دست داد. براساس گفته پوینتر: " 40% از مدارس در ایالات متحده، زنگ تفریح را کوتاه‌تر کرده‌اند و یا در حال بررسی کوتاه سازی آن هستند. پرسش آن است که چرا حدود نیمی از مدارس ابتدایی در سراسر کشور در حال کوتاه سازی زمان بازی و ابراز وجود در زندگی روزمره کودکان هستند؟ اسونسن نشان می‌دهد که دو دلیل اصلی برای کاهش یا حذف زنگ تفریح عبارتند از کاهش ریسک حوادث و ایجاد زمان بیشتر برای فعالیت‌های آکادمیک؛ و عمدتاً مطالعه ریاضیات و قرائت. پزشکان و والدین، برخلاف این استدلالات، احساس می‌کنند که زنگ تفریح می‌تواند فرصتی برای تقویت روابط اجتماعی و مهارت‌های دستی برای کودکان ایجاد کن (فیشر). تحقیقات گِرگ توپو نشان داده است که فرایند حذف یا کاهش زنگ تفریح تصویری است که مدیر مدرسه ابتدایی اتخاذ می‌کند. مدیر هر مدرسه تصمیم می‌گیرد که آیا کودکان نیاز به زمان اضافی برای بازی کردن دارند یا بهتر است آن را صرف تحصیل کنند (توپو). در یک کلاس درس معمولی، کودکان برای حدود شش ساعت در هر روز در صندلی خود می‌نشینند. یکی از منابع می‌گوید: کاهش زنگ تفریح به میزان پنج دقیقه در هر روز می‌تواند 25 دقیقه زمان آموزشی را در هر هفته اضافه کند (متیوز). عدم وجود زنگ تفریح مشکل ساز خواهد بود، زیرا دانش‌آموزان بی‌قرار و ناراحت خواهند شد (بوسنمیر). با این حال در برخی از کلاس‌های درس، با مجوز مدیر، یک معلم می‌تواند کلاس خود را برای مدت 15 دقیقه بیرون بفرستد. برای کودکان، این همانند آزاد شدن از زندان است (دوگرگوری)."

6.    توصیف روش‌های تحقیق، که طرح مطالبی است که شما نیاز دارید، به همراه جدول زمانی، موقعیت کاربری، و بودجه. این عناصر معمولاً بخشی از یک مطالعه علمی هستند، و در نتیجه شما باید وزن‌های 15 و 17 را برای تحقیقات مربوط به علوم اجتماعی، فیزیک و زیست‌شناسی مشاهده کنیم. در اینجا توضیحات کِلی را می بینید. 

"این مقاله به بررسی مشکلات مرتبط با حذف زنگ تفریح و تأثیرات تأکید بیش از حد روی آموزش در مدارس ابتدایی می‌پردازد آبجکت حذف زنگ تفریح برای کودکان می‌توانند روی مهارت‌های اجتماعی و فیزیکی آن‌ها اثر می‌گذارد. دانش‌آموزان نیاز به یادگیری نحوه تدوین قوانین و بازی کردن دارند. با استفاده از زنگ تفریح، دانش‌آموزان می‌توانند بازی‌های آموزشی داده نشده را یاد بگیرند به جای آنکه تمام روز تحت هدایت معلم باشند. در زمین بازی، با نظارت بزرگ‌ترها، کودکان از طریق مجادله یاد می‌گیرند که چگونه کار کنند، تصمیم‌گیری کنند و چگونه دوست پیدا کنند. به دلیل محیط ایستای مدرسه، تعداد بسیاری از کودکان ترجیح می‌دهند به جای اینکه بیرون بروند و با کودکان بازی کنند ، با وسایل الکترونیکی بازی کنند. تماس فیزیکی با کودکان دیگر در جهان تکنولوژی اهمیت بسزایی دارد؛ بعلاوه، کودکانی که تنها به کامپیوتر خود وابسته هستند، تماس کمتری با کودکان دیگر دارند، به فراگیران منفعل تبدیل می‌شوند، و مطالعه کمتری خواهند داشت. زنگ تفریح یک فعالیت فیزیکی برای بیشتر کودکان است، که جهت سلامت و تندرستی آن‌ها اهمیت زیادی دارد. اگر کودکان زنگ تفریح را به عنوان زمانی برای بازی و دویدن در نظر بگیرند، نرخ چاقی در میان کودکان کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا آن‌ها کالری بیشتری می‌سوزانند. به علاوه، هنگامی که کودکان پس از صرف نهار برای زنگ تفریح بیرون می‌روند، آن‌ها در معرض بازی خارج از خانه قرار می‌گیرند و به آن عادت می‌کنند، فعالیتی که می‌تواند در محیط خانه تکرار شود. 

در صورت نیاز به مشاوره در انجام طرح پژوهشی خود با ما در ارتباط باشید.
 

۱۳۹۹/۰۲/۳۰
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه کتابداری ویژگی ها و نکاتی دارد که دانشجو باید پیش از آغاز کار [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
|
سینا
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب