انجام پایان نامه علوم قضایی - آکادمی ابن سینا

انجام پایان نامه علوم قضایی - آکادمی ابن سینا

مقدمه فصل 5 در انجام پایان نامه علوم قضایی حاضر

در پژوهش ها وتحقیقات به خصوص در بحث انجام رساله دکتری و پایان نامه ارشد آکادمیک یکی از مهم ترین ارکان آن نتیجه گیری وپیشنهادهای سازنده واظهار نظر پیرامون  بهبود نقایص وارتقاء سطح موجود می باشد. در پایان محقق بایستی با مطالعه انجام شده به طور قاطع نتیجه نهایی را جمع بندی ونظر خود را در باره موضوع تحقیق اعلام نماید، تا به گسترش دامنه معرفتی علم ویافته های موجود کمک کند.(حافظ نیا،1386،ص256). لذا به  طور اجمالی به مراحل انجام تحقیق در قالب فصول جداگانه در ذیل اشاره می گردد.
درفصل اول کلیات تحقیق ،سوال های تحقیق، بیان مساله، اهداف ،فرضیات وضرورت واهمیت تحقیقتدوین گردیده است.
در فصل دوم به مبانی نظری (ادبیات تحقیق) پرداخته شد ودر باره موضوع ومولفه های پژوهش به تفصیل بحث وبررسی به عمل آمد. که در مبحث اول به تعاریف تعامل، انواع تعامل ،دیدگاه های مطروحه در خصوص تعامل ، شیوه وسبک های تعامل وهمکاری و ضروررت آن پرداخته شده است. درمبحث دوم به تعاریف پلیس وتقسیمات آن ووظایف پلیس  مورد بررسی قرار گرفته ، درمبحث سوم به سازمان وتشکیلات قوه قضاییه وساختار آن وشرح وظایف آن ها بررسی شده است ، در مبحث چهارم  ضمن استفاده از نظرات محققین وصاحب نظران ونخبگان در کشف قتل و در خصوص انواع واقسام قتل ،شگردها وشیوه های قتل ، انگیزه قتل، علل وعوامل قتل، از دیدگاه های مختلف حقوقی و پلیسی،صحنه های قتل ، اهمیت صحنه قتل و مدارک فیزیکی موجود در صحنه، ابزار وتجهیزات مورد نیازدر صحنه قتل، وظایف کارآگاهان ، خصوصیات شخصیتی کارآگاهان، ابعاد مختلف متغیر وابسته تحقیق از جهات مختلف مورد بررسی ومبانی نظری آن با تحقیق وتفحص در منابع متعدد واستفادهاز تجربیات صاحب نظران ارائه گردید .وضمن توضیحات مفصل در باره هریک از متغیرهای مستقل دیدگاه های مختلف پیرامون آنها بیان گردید.
در فصل سوم ضمن بیان مراحل مختلفی که در روش شناسی تحقیق به کار گرفته شده، پرسشنامه پژوهش نیز با روش های علمی از جهت روایی وپایایی مورد آزمون واقع وبا استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نتایج استخراج گردید.
در فصل چهارم متغیرها وشاخص های فرعی موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته ونتایج در قالب نمودار وجداول به تصویر کشیده شد. که میزان تأثیرهر یک از عوامل ونقش آنها در تعامل بین پلیس ودستگاه قضاییدر کشف قتل مشخص گردید وبر همین اساس می توان از نتایج به عمل آمده بهتر نتیجه گیری نمود.
شایان ذکر است که نتیجه گیری صورت گرفته وپیشنهادهای مطروحه حاصل بررسی های ادبیات تحقیق وتحلیل آمارهای توصیفی واستنباطی می باشد .

پیشنهاد برای انجام پایان نامه علوم قضایی آینده:

5-3-3-1) تجهیزات وامکانات پلیسی وتأثیرآنان در افزایش کشف قتل
5-3-3-2) تجربه ومهارت کارآگاهان وبازپرسان وتأثیرآن در افزایش کشف قتل
5-3-3-3)بررسی صحنه قتل وتأثیر آن در افزایش کشف قتل
5-3-3-4)شناخت وشناسایی انگیزه در قتل ونقش آن در کشف

محدویت های تحقیق:

از آن جایی انجام تحقیقات وپژوهش های علمی دارای موانع ومشکلاتی می باشد لذا اهم محدودیت هایی که در راستای انجام پایان نامه علوم قضایی حاضر با آن مواجه بودم در ذیل به آنها اشاره می نمایم :
1-کمبود متون ومنابع اعم از کتب، مقالات، وپژوهش در ارتباط با موضوع با توجه به اینکه پژوهش های مشابه کمی مورد تحقیق قرار گرفته است.
2-خاص بودن موضوع واین که طراحی سوالات ویژه ای را می طلبید.
3-حرفه ای بودن پاسخگویان به گونه ای که اخذ پاسخ های درست مستلزم طراحی هوشیارانه سوالات بود
4-عدم همکاری از سوی تعدادی از رده های درون سازمانی  در ارائه آمار کشف پرونده های قتل در فاصله زمانی اجرای پژوهش.
5-عدم اختصاص زمان مناسب جهت انجام اجرای پژوهش .
6-با توجه به بعد مسافت وعدم دسترسی به استادمحترم مشاور ومشکلات تردد برای ارائه مشاوره که نیاز اساسی محقق می باشد.
7-مشکلات مالی وعدم حمایت از طرح پژوهشی .
8-نبود فرجه زمانی مناسب جهت انجام پایان نامه علوم قضایی حاضر چون انجام هم زمانی اجرای پژوهش با انجام خدمت اداری وسایر مسائل زندگی باعث عدم ارائه پژوهش در زمان مشخص شده ومحدودیت های دیگر برای هر چه بهتر انجام دادن پژوهش گردید.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه علوم قضایی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۰۸/۲۳
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

انجام پایان نامه ارشد داده کاوی مسئله ای می باشد که ممکن است ذهن بسیاری از دانشجو [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۶
|
سینا
انجام پایان نامه علوم دینی

انجام پایان نامه علوم دینی

انجام پایان نامه علوم دینی با توجه به گستردگی منابع و مطالب قدری دشوار است. در ای [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۴
|
سینا
انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری

انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری

انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب