انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش‌شناسی - آکادمی ابن سینا

بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش دوم پژوهش:

وضعیت مطالعه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتیدانشگاه علامه طباطبایی چگونه است؟
طبق جدول 15-4 مشکلات عمده دانشجویان در برگزاری امتحانات با میانگین (365/1)، انگیزه (394/1)، تمرکز (411/1)، سازماندهی زمان (447/1)، یادآوری (459/1)، مطالعه یک فصل (523/1) و نهایتا" گوش کردن و یادداشت برداری (6/1) می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت دانشجویان بهترین عملکرد را در زمینه گوش کردن و یادداشت‌برداری و کمترین عملکرد را در برگزاری امتحانات دارند. 
نتایج حاصل از انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش‌شناسی حاضر با نتایج پژوهش نوریان و همکاران (1385)؛مبنی بر مهارت‏ها و عادت‌های مطالعه دانشجویان پزشکی زنجان درمورد عادتهای مطالعه غیرهمسو می‌باشد زیرا در پژوهش نوریان و همکاران بیشترین میانگین مربوط به مدیریت زمان و کمترین میانگین مربوط به گوش کردن و یادداشت‌برداری می‌باشد و در در این پژوهش بیشترین میانگین مربوط به گوش کردن و یادداشت برداری و کمترین میانگین مربوط به برگزاری امتحانات می‌باشد. نتایج حاصل از انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش‌شناسی حاضر همچنین با نتایج پژوهش فریدونی مقدم و چراغیان (1388)؛ مبنی بر عادت‌های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان به کلی متفاوت می‌باشد زیرا در پژوهش مقدم و چراغیان کمترین عملکرد مربوط به گوش کردن و یادداشت‌برداری و بیشترین عملکرد را دانشجویان در برگزاری امتحانات دارند در نتیجه با نتایج این پژوهش غیرهمسو می‌باشد. همچنین با نتایج پژوهش اباذری و ریگی (1391 )؛ مبنی بر عادت‌ها و مهارت‌های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز غیرهمسو می‌باشد در پژوهش اباذری و ریگی بیشترین عملکرد دانشجویان در انگیزه و مدیریت زمان کمترین عملکرد را نشان داده‌اند. نتایج این پژوهش همچنین با نتایج پژوهش ترشیزی و همکاران(1391)؛ مبنی بر عادت‏های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند غیرهمسو می‌باشد زیرا در پژوهش ترشیزی و همکاران دانشجویان بهترین عملکرد را در مدیریت زمان و کمترین عملکرد را در گوش کردن و یادداشت برداری نشان داده‌اند نتایج پژوهش ترشریزی با نتایج پژوهشچراغیان و فریدونی مقدم همسو می‌باشد.  نتایج این پژوهش همچنین با نتایج پژوهش دیروسیس و همکاران (2004)؛مبنی بر عادت‌های مطالعه رزیدنت‌های جراحی و عملکرد هیات علمی در آموزش امتحانات آمریکا (ABSITE)در زمینه بهترین عملکرد (یادداشت‌برداری) همسو و در زمینه کمترین عملکرد (مدیریت زمان و برنامه‌ریزی) غیرهمسو می‌باشد زیرا در این پژوهش که در امریکا انجام شدعمده مشکلات دانشجویان در زمینه عادت‌های مطالعه در مدیریت زمان، برنامه‌ریزی می‌باشد و همچنین در این مطالعه افرادی که نکات مهم را به هنگام مطالعه مطالب درسی با تفسیر و برداشت خود یادداشت کرده بودند نسبت به افرادی که فقط مطالب را برجسته نموده بودند، در امتحانات به طور معنی‌داری عملکرد بهتری داشتند. نتایج حاصل از انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش‌شناسی حاضر همچنین با نتایج پژوهش ان‌نجی(2002)؛ مبنی برعادت‌های مطالعه دانشجویان دانشگاه نیجریه غیرهمسو می‌باشد  زیرا در پژوهش ان‌نجی عمده مشکلات دانشجویان در مدیریت زمان و زمان‌بندی می باشد. انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش‌شناسی همچنین با پژوهش بادله و همکاران (1391)؛ مبنی بر مهارت‌های مطالعه در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان غیرهمسو می‌باشد.نتایج پژوهش بادله و همکاران نشان می‌دهد که دانشجویان بهترین عملکرد را در تمرکز و کمترین عملکرد را در مدیریت زمان دارند. 

پیشنهادهای اجرایی پژوهش

پیشنهاد های اجرایی زیر برگرفته از انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش‌شناسی حاضر می باشد.

-    از خانواده‌ها انتظار می‌رود که از همان کودکی فرزندان خود را با کتاب و کتابخوانی آشنا کنند.
-    مدارس نقش موثری در رشد و پروش کودکان دارند لذا انتظار می‌رود آموزش و پرورش در زمینه آموزش عادت‌ها و روش‌های خواندن و مطالعه به کودکان نقش فعالی داشته باشد.
-    به دانشگاه‌ها و سایرموسسات آموزش عالی توصیه می‌شود که یک واحد درسی برای آموزش عادت‌ها و مهارت‌ها و روش‌های خواندن در نظر گرفته شود.
-    با توجه به نقش موثر کتابخانه‌ها انتظار می‌رود که دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها در زمینه توسعه خواندن و مطالعه با هم مشارکت فعال داشته باشند. 
-    نقش تلویزیون و سایر رسانه های جمعی به عنوان تکنولوژی‌های همه‌گیر در جامعه در توسعه فرهنگ و عادت مطالعه و خواندن در میان افراد جامعه می‌تواند بسیار موثر باشد. 
-    به دانشجویان توصیه می‌شود برای بهبود زندگی خود و بهبود اوضاع جامعه انس بیشتری با انواع مواد خواندنی به صورت چاپی و الکترونیکی بگیرند و زمان بیشتری از روز را صرف خواندن و مطالعه کنند. 
-    از اساتید محترم انتظار می‌رود برای توسعه علمی و اقتصادی جامعه و تبدیل کشور ایران به یک کشور توسعه یافته با دانشجویان خود در زمینه خواندن و مطالعه بحث و تبادل نظر بیشتری داشته باشند. 
-    کارگاه‌های آموزشی شیوه‌ها و عادت‌های خواندن و مطالعه برای دانشجویان برگزار نمایند.
-    انجمن‌های خواندن و مطالعه در دانشگاه‌ها تشکیل شود.

پیشنهادهایی برای انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش‌شناسی آینده

پیشنهاد های زیر جهت انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ارائه می گردد. دانشجویان می توانند جهت انجام پایان نامه ارشد و یا انجام رساله دکتری خود از این موضوعات استفاده نمایند.

-    رابطه بین عادت‌های خواندن و مطالعه در میان دانش‌آموزان و دانشجویان
-    شکاف بین عادت‌های خواندن و مطالعه دانش‌آموزان و دانشجویان
-    تاثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادها بر عادت‌های خواندن و مطالعه دانش‌آموزان و دانشجویان
-    تاثیر عادت‌های خواندن بر عادت‌های مطالعه دانش‌آموزان و دانشجویان
-    اثربخشی عادت‌های خواندن و مطالعه بر زندگی افراد جامعه 

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش‌شناسی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

در این بخش سعی داریم به علاقه مندان به انجام فصل دوم پایان نامه نحوه [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۸
|
سینا
نحوه انجام فصل اول پایان نامه

نحوه انجام فصل اول پایان نامه

انجام فصل اول پایان نامه اصولی دارد که رعایت آن می تواند دانشجویان را در انجام هر [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۷
|
سینا
رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

در این بخش سعی داریم به این سوال که رساله دکتری چیست و چند واحد است؟ پاسخ ده [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۵
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
موسسات برتر انجام رساله دکتری

موسسات برتر انجام رساله دکتری – آکادمی ابن سینا

این بخش معرفی موسسات برتر انجام رساله دکتری اختصاص دارد. موسسات برتر انجام رساله دکتری [...]

۱۴۰۱/۱۲/۱۶
|
ابن سینا
اخبار علمی - پژوهشی - آکادمی بان سینا

اخبار علمی - پژوهشی | آخرین اخبار کنکور 92

در ادامه آخرین اخبار حوزه علمی کشور را خدمتتان ارائه می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۶
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب