انجام پایان نامه حقوق کودک - آکادمی ابن سینا

انجام پایان نامه حقوق کودک - آکادمی ابن سینا

نتیجه حاصل از انجام پایان نامه حقوق کودک حاضر

با توجه به مطالبی که در این پژوهش به آن پرداخته شد اهمیت حقوق کودک و حمایت و حفاظت از او در برابر برنامه های تلویزیون موجب شده است که اقداماتی در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی در این خصوص انجام گیرد.اسناد بین المللی حمایت از کودک را در کل مد نظر قرار داده و موارد جزئی تر منوط به اقدامات داخلی کشورها در این رابطه است. کنوانیسون حقوق کودک به طور خاص به موضوع حقوق کودک و تلویزیون می پردازد و تکالیفی را برای دولت ها مقرر می دارد.
آزادی رسانه ای  و تعدد ایستگاه های پخش برنامه های تلویزیونی و بالتبع تنوع برنامه ها موجب می شود که کودک و حفاظت از او دربرابر این برنامه ها از حساسیت بیشتری برخوردار شود. برای مثال در ایالات متحده آمریکا  شبکه های تلویزیونی خصوصی، خدمت عمومی و دولتی طیف گسترده ای از برنامه های را به مخاطبان ارائه می دهند و در نتیجه به رقابت با یکدیگر برای جذب مخاطب بیشتر می پردازند، استفاده از برخی عناصر مانند خشونت و سکس در برنامه سازی ها افزایش می یابد. در مقابل والدین و گروه های حامی حقوق کودکان با ابراز نگرانی در این رابطه و واکنش  در برابر این نوع برنامه ها، دولت و مسئولین ایستگاه-های پخش تلویزیونی را وادار می سازند که در این رابطه چاره ای بیندیشند. استفاده از تراشۀ «وی»، ارائۀ کانال های تلویزیونی از طریق پرداخت پول، درجه بندی برنامه ها و... از راهکارهایی است که برای حفاظت از کودکان در برابر برنامه های نامناسب برای آنها بکار رفته است.
در ایران به دلیل اینکه تلویزیون در انحصار دولت قرار دارد، و ماهیت نظام نیز دینی و مقررات و قوانین بر پایۀ شرع و یا حداقل در عدم مغایرت با آن بناشده است، فرض بر این است که برنامه هایی با محتوای آسیب رساننده برای مخاطبان و بالاخص کودکان پخش نخواهد شد. تا حدی این مسئله صادق است اما دو نکته در این رابطه مطرح می شود. نکتۀ اول این است که واقعیات جامعۀ کنونی به گونۀ دیگر است یعنی طیف قابل توجهی از مردم صرفاً مخاطب تلویزیون دولتی ایران نیستند. گرایش جامعه به سوی شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و بخصوص شبکه های فارسی زبان که دولت هیچ گونه کنترلی بر پخش آن ندارد، موجب می شود کودکان نیز به همراه والدین خود به تماشای این برنامه ها نشسته و از محتوای نامناسب احتمالی آن تأثیرپذیرند.
از سوی دیگر مواردی که موجب ایجاد خطر برای سلامت جسمانی و روانی کودکان می شود منحصر در برنامه هایی با محتوای جنسی و پوشش نامناسب نیست. هر موردی که کودکان به سبب ویژگی هایی که مقتضای سن آنهاست از درک آن عاجز باشند ممکن است موجب بروز آسیب برای آنها گردد. برای مثال برنامه هایی با محتوای ماورایی و آن جهانی در سال های اخیر در دستور کار ساخت سریال های تلویزیونی بویژه در ماه رمضان قرار گرفته است. زمان پخش این سریال ها نیز در ساعات پرمخاطب تلویزیونی و پس از افطار است که کلیۀ اعضای خانوده به اتفاق به تماشای آن می نشینند. کودکان مسلم است که بطور کامل نمی توانند اموری چون روح، برزخ، فرشتگان و شیاطین را درک کنند و ممکن است به موجب ورود آسیب-هایی به آنان گردد. چنانچه در پی پخش سریالی با عنوان«پنج کیلومتر تا بهشت» ذر سال 1390 کودک 12 ساله ای به تقلید از سریال تصمیم به روح شدن می گیرد تا همچون شخصیت های سریال بتواند به هر کجا که خواست برود و در نتیجۀ خودکشی جانش را از دست می دهد.
لذا برای حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودکان در برابر برنامه های تلویزیون راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:
پیشنهاد می شود که گروهی از زبده ترین متخصصان دین، روان شناسی کودک، جامعه شناسی، علوم تربیتی و آموزشی، فرهنگ و ارتباطات، حقوق و سایر رشته های مرتبط به کار گرفته شوند تا ضمن بهره-مندی از مطالعات و اصولی که در جهان بنیان نهاده شده است، به تدوین منشور حقوق کودک در این زمینه بر اساس مبانی دینی و ملی خود اقدام کنند. قطعاً نتیجۀ این پژوهش گسترده باید به شکل قانون، آیین نامه و یا نظام نامۀ اخلاق حرفه ای از سوی مراجع تصویب و به مرحلۀ اجرا نهاده شود. 
بدیهی است نظارت بر نحوۀ اجرای مقررۀ فوق حائز اهمیت خواهد بود. چنانچه پیش از آمد سازمان صدا و سیما  دستورالعمل«ضوابط پخش آگهی های بازرگانی» را تدوین کرده که مواد آن پیرامون کودکان نسبتاً جامع است، لیکن بطورکامل اجرا نمی شود. لذا ضرورت اندیشیدن راهکاری برای نظارت بر اجرای موازین ضرورری است. در حالیکه «شورای نظارت بر صداو سیما» تأثیر چندان نظارتی بر این نهاد ندارد می-توان با پیش بینی کمیسیونی ویژۀ رسیدگی بر اجرای موازین ناظر به حقوق کودک اجرای آن را تحقق بخشد. این کمیسیون باید متشکل از اعضای مستقل باشد .تصمیمات آن جنبه مشورتی نداشته و لازم الاجرا باشد .
همچنین مرجعی برای دریافت و رسیدگی به اعتراضات و شکایاتی که در این زمینه از سوی والدین و عموم شهروندان و حتی خود کودکان طرح می شود می تواند جنبۀ نظارتی را افزایش دهد. این مرجع می تواند در قوۀ قضاییه تعبیه شود، مانند آنچه هم اکنون  با عنوان «دادسرای فرهنگ و رسانه» از آن نام برده می شود و یا اینکه ماهیت قضایی نداشته و به عنوان تخلفات اداری رسیدگی کند که در نتیجه در بدنۀ سازمان صدا و سیما امکان ظهور خواهد داشت.
تجربیات سایر کشورها در این زمینه می تواند راهگشا باشد. عدم پخش برنامه هایی که به کودکان آسیب می رساند در ساعات پرمخاطب تلویزیونی به عنوان یکی از راهکارها می تواند اتخاذ شود. پخش این برنامه ها در ساعات پایانی شب توصیه می گردد. اطلاع رسانی پیرامون برنامه ای که در شرف پخش است نیز مفید خواهد بود. در این صورت والدین می توانند فرزندان را از مشاهدۀ تلویزیون بازداشته و یا آن را خاموش کنند.
در پایان والدین،مدارس، موسسات فعال در زمینه ی حقوق کودک می توانند در کاهش میزان تأثیر برنامه-های نامناسب و پیام های دریافتی کودکان از تلویزیون نقش مهمی ایفا کنند. باتوجه به اینکه استفاده از برنامه های نمایشی محدود به تلویزیون ملی نبوده و شبکه های ماهواره ای و فیلم ها و سریال هایی که امروزه به صورت لوح فشرده رواج فراوان یافته است، این والدین هستند که با نظارت صحیح خود می توانند از آثار این گونه برنامه ها بکاهند.همچنین امکان پیشنهاد برنامه توسط کودکان و انتخاب برنامه از سوی خود آنان در کنارآموزش آنها برای تبدیل شدن به شهروندی آگاه و ایجاد توانایی تشخیص خوب و بد برنامه ها، میتواند از آنان در برابر محتوای نامناسب برنامه هایمحافظت کند.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با آموزش نحوه انجام پایان نامه حقوق کودک با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۰۸/۲۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه کتابداری ویژگی ها و نکاتی دارد که دانشجو باید پیش از آغاز کار [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
|
سینا
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب