انجام پایان نامه برق (مدیریت و کنترل شبکه) - آکادمی ابن سینا

انجام پایان نامه برق (مدیریت و کنترل شبکه) - آکادمی ابن سینا

نتايج بدست آمده

در انجام پایان نامه برق (مدیریت و کنترل شبکه) حاضر تسويه بازار همزمان انرژي و رزرو از طريق اجراي برنامه امنيتي مشارکت واحدها در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود در شبکه بررسي گرديد و مشخصاً ساختاری براي کاهش زمان حل مسئله مشارکت براي سيستم‏هاي گسترده ارائه شد. با استفاده از زیر مسئله تعیین نوع باس ها و حذف یک سری از قیود، همانطور که در نتایج فصل2 نشان داده شد زمان بهینه سازی به طور مشهودی کاهش یافته است. در فصل3  با مدل کردن عدم قطعیت تولید در نیروگاه های بادی با تعدادی سناریو و با استفاده از تلفیق این زیر مسئله با ساختار مرسوم نتایج مشارکت واحدها ارائه گردید. که در این حالت نیز زمان بهینه سازی بهبود یافت. در فصل4 با توجه به وجود خطا در پیش بینی بار به مدل کردن این عدم قطعیت پرداخته شد و در این قسمت با کمک نتایج بدست آمده در مرحله قبل ساختاری ارائه شد که با در نظر گرفتن این عدم قطعیت مسئله ی مشارکت واحدها با در نظر گرفتن عدم قطعیت های شبکه در بازه زمانی 24 ساعت انجام شد.

نتايج زير از انجام پایان نامه برق (مدیریت و کنترل شبکه) حاضر بر روي چند شبکه نمونه بدست آمده است: 

1- با درنظرگرفتن قيود شبکه درصورت خروج خطوط و واحدها و عدم قطعیت های موجود در شبکه، اين اقتصادی و حتی امکان پذير نيست که بهره بردار سيستم شبکه را در برابر حوادث وخيم با درنظرگرفتن يک پخش بار مطمئن ايمن کند. رزروهای بالارونده و پائين رونده در سمت توليد و مصرف برای حفظ سطح قابل قبولی از امنيت بايد بکار گرفته شوند.
2- روش های MIP و روش تفکيک بندرز برای حل مسئله SCUC بخوبی بکارگرفته شده اند اما زمان حل مسئله برای سيستم های قدرت گسترده بسيار بالا خواهد بود، خصوصاً زمانی که خطوط شبکه دارای توانائی انتقال زيادی نباشد علت اين امر تعداد بسيار زياد متغيرها و قيود مسئله SCUC درمورد اين سيستم هاست؛ که بااستفاده از روش ارائه شده در فصل2 می توان زمان حل را کاهش داد در حالی که دقت درسطح قابل قبولی باقی می ماند. 
3- لحاظ کردن عدم قطعیت تولید نیروگاه های بادی در مسئله مشارکت واحدها با توجه به گسترش روزافزون استفاده از این نوع نیروگاه از مسائل مهم است که با استفاده از روش ارائه شده در فصل2 و تلفیق این روش با روش  متداول در مدل کردن باد نتایج ارائه شده و زمان اجرای برنامه بهبود یافته است.
4- با افزایش سهم تولید مزرعه بادی در شبکه به دلیل هزینه پایین بهره برداری این نوع نیروگاه ها، هزینه بهره برداری سیستم کاهش و با افزایشِ عدم قطعیت این نوع نیروگاه به دلیل نیاز به رزرو بیشتر برای سیستم در هر ساعت هزینه افزایش می یابد.
5- عدم قطعیت در پیش بینی مصرف الکتریکی حتی در کوتاه مدت مطلبی غیر قابل انکار می باشد که در فصل4 ساختاری جهت در نظر گرفتن این عدم قطعیت ارائه شده است. در این مرحله با ارائه یک بهینه-سازی با برنامه ریزی خطی، زمان مسئله زیاد افزایش نمی یابد. با ثابت فرض کردن متغيرهاي دودویی و میزان توان تولیدی هر واحد، مسئله به یک مسئله برنامه ریزی خطی (LP) تبدیل شده است. در این بهینه-سازی تغییراتِ بار با سناریوهای مختلف مدل شده که این تغییرات با بهینه سازی توزیع تولید و انواع رزروها تامین می شوند و هزینه سیستم نسبت به حالتی که عدم قطعیت بار در نظر گرفته نشده، کمی افزایش می یابد. با این نحوه مدل کردن با توجه به اینکه متغیر عدد صحیح در مسئله موجود نمی باشد و به جای حل مسئله با برنامه ریزی ترکیب با اعداد صحیح و حقیقی (MILP) از برنامه ریزی خطی استفاده می شود که زمان حل مسئله کم می شود.

ارائه پيشنهاد جهت انجام پایان نامه برق (مدیریت و کنترل شبکه) آتی

1- در انجام پایان نامه برق (مدیریت و کنترل شبکه) حاضر از پخش بار DC استفاده شد و تلفات و تخطی های ولتاژ نیز در مسئله بهینه سازی در نظر گرفته نشده است. لذا پیشنهاد می شود که در راستای ادامه این کار از پخش بار AC استفاده شود و قیود AC در آن در نظر گرفته شود. بايد توجه داشت که استفاده از ACLF برای مدل کردن قيود شبکه به شدت زمان حل را افزايش می دهد اما درمقايسه ی زمان حل برای الگوريتم ارائه شده و روش های مرسوم قدرت الگوريتم ارائه شده بيش از پيش مشخص می شود.
2- توجه به اهمیت محدود بودن منابع اوليه انرژي و پايين بودن راندمان پروسه تبديل در نيروگاه ها، دست اندرکاران امور انرژي را به سياست هاي بهينه سازي و مديريت مصرف رهنمون کرده است. یکی از مواردی که همزمان با تجدید ساختار در بحث های بهره برداری از سیستم های قدرت مطرح شده است، پاسخگویی سمت بار می باشد. پاسخگویی سمت بار بصورت "تغییرات مصرف انرژی توسط مشترکین در پاسخ به تغییرات قیمت برق در طول زمان و یا تغییرات مصرف انرژی در پاسخ به پرداخت های انگیزشی که به هدف کاهش مصرف در ساعات پرباری و یا ساعات بحرانی از نظر قابلیت اطمینان به آن-ها اعطا می شود" تعریف شده است. لذا لحاظ کردن مسئله مدیریت سمت بار در مسئله بهینه سازی مشارکت واحدها و استفاده از ساختار معرفی شده در این تحقیق، از مسائلی است که در آینده می توان به آن پرداخت.
3- به دلیل وجود انواع نیروگاه های مختلف در سیستم های قدرت موجود و با توجه به گسترش استفاده از انرژی های نو در شبکه قدرت می توان در کارهای آینده مدل های سایر نیروگاه ها (تلمبه ذخیره ای، آبی و ...) را در نظر گرفت. در سیستم قدرت ادوات مختلف دیگری نیز وجود دارند که می توان تاثیر آنها در این مسئله لحاظ شود؛ به طور مثال می توان تاثیر حضور ادوات FACT موجود در سیستم را در مسئله مشارکت واحدها بررسی کرد.
4- با توجه به اینکه امروزه به کنترل آلودگی و میزان مصرف سوخت واحدهای حرارتی اهمیت زیادی داده می شود، در ادامه می توان این موارد را به مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی معرفی شده در انجام پایان نامه برق (مدیریت و کنترل شبکه) حاضر اضافه کرد و تاثیر این موارد را در مشارکت واحدها مشاهده نمود.
5- بعد از تسويه بازار و بدست آوردن نقطه کار بازار، می توان به مسئله قيمت‏گذاري رزروهای گوناگون پرداخت. به عنوان مثال یکی از این روش ها قیمت های حاشیه ای برای رزروهای بکارگرفته شده در سیستم قدرت برای تامین امنیت می باشد که می توان در ادامه انجام پایان نامه برق (مدیریت و کنترل شبکه) حاضر به آن پرداخت.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه برق (مدیریت و کنترل شبکه) با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

انجام پایان نامه ارشد داده کاوی مسئله ای می باشد که ممکن است ذهن بسیاری از دانشجو [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۶
|
سینا
انجام پایان نامه علوم دینی

انجام پایان نامه علوم دینی

انجام پایان نامه علوم دینی با توجه به گستردگی منابع و مطالب قدری دشوار است. در ای [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۴
|
سینا
انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری

انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری

انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب