انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba - آکادمی ابن سینا

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba - آکادمی ابن سینا

خلاصه انجام پایان نامه MBA حاضر

در ابتدا به‌اختصار به کارهای انجام‌شده در انجام پایان نامه MBA حاضر می‌پردازیم. در فصل اول به مقدمه و کلیات طرح پرداختیم که بیشتر در پی معرفی و اثبات وجود آن برآمدیم؛ مبنی براینکه دیگر سیستم‌های حسابداری سنتی قادر به‌اندازه گیری و سنجش عوامل اثرگذار و کلیدی موجود در سازمان‌ها و مؤسسات که بر خروجی و سودآوری شرکت‌ها اثر دارند، قادر نیستند و با تکیه‌بر عوامل مشهود موجود در سازمان‌ها و مؤسسات نمی‌توان در دنیای رقابتی امروز به مزیت‌های بزرگ در قبال سایرین و رقبا دست‌یافت. با کنجکاوی بیشتر و با تحقیقات بسیاری که در این عرصه انجام شد به این نتیجه رسیدند که عوامل نامشهود موجود در سازمان‌ها و مؤسسات اعم از نحوه‌ برخورد با رقبا، مشتریان و بازار همچنین توجه به پراکندگی سطح دانش در سازمان و به‌کارگیری استعدادهای ذاتی افراد نه‌فقط صرفاً کارهایی که به‌صورت روتین و روزمره انجام می‌دهند بلکه با ایجاد بستر و ساختاری مناسب که بتوان این دانش را به نحو احسنت در جهت نیل به اهداف استراتژیک سازمان سوق داد؛ درواقع با به‌کارگیری محیطی رقابتی در جهت مثبت در داخل سازمان که نیروها نسبت به هم پیدا می‌کنند باعث افزایش بهره‌وری از نیروهای دانشی و مهارتی افراد با ایجاد قوه خلاقیت خود برمی‌آیند هستیم. در کل به این موارد فوقی که از عوامل نامشهود موجود در سازمان اشاره کردیم به لغتی به نام سرمایه فکری که تلفیقی از سه مبحث ذکرشده به نام‌های سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری رسیدیم که تشریح شدند. در فصل دوم تحقیق به ادبیات نظری و پیشینه تحقیق پرداختیم. در ادبیات موضوعی حیطه سه مبحث سرمایه فکری، حاکمیت شرکتی و ارزش بازار شرکتی که درواقع از کلمات کلیدی تحقیق بودند به‌تفصیل در مورد آن‌ها بحث کردیم که شامل تعریفات ذکرشده پیرامون اصطلاحات فوق، تاریخچه، نحوه سنجش . اندازه‌گیری هر یک و تئوری‌های مطرح‌شده پیرامون آن‌ها را برشمردیم. در بحث پیشینه تحقیق نیز به کارهای مشابه انجام‌شده حول محور موضوع این تحقیق اعم از خارجی و داخلی پرداختیم. البته این نکته را یادآور شوم که در تحقیقات داخلی در هیچ منبعی بررسی ارتباط و اثر متقابل این سه عامل در کنار هم یعنی سرمایه فکری، مالکیت شرکتی و ارزش بازار بحث نشده است. در تحقیقات داخلی تنها به بررسی رابطه سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی یا بررسی حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکتی پرداخته‌شده است درواقع دوبه‌دو این سه متغیر در کنار یکدیگر موردبررسی قرار گرفتند. درمجموع سعی بر این بوده که در پیشینه تحقیق، تحقیقاتی که به لحاظ زمانی نزدیک بوده و رابطه نزدیکی با موضوع این تحقیق دارد، انتخاب گردد. در فصل سوم نیز به تشریح مدل پرداختیم. همانطوریکه ذکر شد مدل پیشنهادی برای بررسی این تحقیق بر مبنای پولیک (2000) بوده که از مهم‌ترین روش‌های ارزیابی سنجش سرمایه فکری در ارتباط با سایر متغیرهای دیگر نظیر حاکمیت شرکتی و ارزش بازار شرکت‌ها می‌باشد. پولیک فردی بوده که به‌مراتب در رابطه سنجش سرمایه فکری از دهه هشتاد میلادی پرداخته و درنهایت کامل‌ترین مدل برای سنجش سرمایه فکری را در سال 2000 منتشر کرد که به ضریب ارزش‌افزوده سرمایه فکری معروف شد. در فصل چهارم با توجه به آمار وسیع داده‌هایی که از سایت‌های مرتبط استخراج کردیم به پیاده‌سازی داده‌های موردنظر بر روی مدل پیشنهادی پولیک 2000 پرداختیم؛ به این نحو که شرکت‌های برتر ازلحاظ عملکرد مالی را که سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار بود را ازلحاظ حاکمیت شرکتی خوب و بد دسته‌بندی کردیم سپس در هر شرکت رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی را موردبررسی قراردادیم؛ درواقع در شرکت‌هایی که حاکمیت شرکتی خوب دارند، رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی را بررسی کردیم و به همین نحو برای شرکت‌هایی که حاکمیت شرکتی بد دارند؛ که آیا رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی مثبت و معنادار هست یا خیر. این دو مورد ذکرشده جزء فرضیه‌های اصلی در انجام پایان نامه MBA حاضر بودند که از قبل آن‌ها شش فرضیه فرعی استخراج کردیم و به آن‌ها نیز پاسخ گفتیم. 

محدودیت‌های تحقیق

به دلیل اینکه سال مالی مورد بررسی در انجام پایان نامه مدیریت mba حاضر به‌صورت 1387 الی 1391 بوده لذا نیاز به دریافت یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها طی این سال‌ها بوده و در بین شرکت‌هایی که عضو سازمان بورس هستند تعداد زیادی از شرکت‌ها صورت‌های مالی کاملی در طی این سال‌ها نداشتند و ما از بین شرکت‌هایی که عضو سازمان بورس هستند تنها 100 شرکت را یافتیم که یادداشت‌های توضیحی کاملی مربوط به این سال‌ها را داشتند علاوه بر آن پژوهش حاضر به بررسی شرکت‌هایی پرداخت که انتهای سال مالی آن‌ها اسفندماه هست چه‌بسا تعدادی از شرکت‌ها انتهای سال مالی آن‌ها شهریورماه هست که در این دست نمونه تنها اندک شرکت‌هایی را که یادداشت‌های توضیحی کاملی داشتند اما تنها چند سال از یادداشت‌های توضیحی آن‌ها و گزارش‌هایی را که مجمع عمومی عادی سالیانه می‌دادند که سال مالی آن‌ها شهریور بود را اسفند فرض کردیم.

پیشنهادات برای انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba آتی

با توجه به موضوع این پژوهش که بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی بود می‌توانیم موضوعات ذیل را جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba آتی معرفی کنیم.
1-    انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba با موضوع بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با سرمایه انسانی سازمان در بورس اوراق بهادار تهران
2-  انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba با محوریت بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با سرمایه ساختاری سازمان در بورس اوراق بهادار تهران
3-    بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با سرمایه فیزیکی سازمان در بورس اوراق بهادار تهران
4-    بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ارزش بازار شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
5-    بررسی اثر حاکمیت شرکتی در سازمان‌های دولتی نسبت به سازمان‌های خصوصی بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۱/۰۸
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

انجام پایان نامه ارشد داده کاوی مسئله ای می باشد که ممکن است ذهن بسیاری از دانشجو [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۶
|
سینا
انجام پایان نامه علوم دینی

انجام پایان نامه علوم دینی

انجام پایان نامه علوم دینی با توجه به گستردگی منابع و مطالب قدری دشوار است. در ای [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۴
|
سینا
انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری

انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری

انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب