انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی - آکادمی ابن سینا

مقدمه

انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی حاضر در حوزه مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی و با تأکید بر هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی انجام شده است. اولین سوال تحقیق این بود که اجزای مدل کسب‌و‌کار الکترونیکی در صنعت گردشگری چگونه تعریف می‌شوند؟ به نظر می رسد براساس یافته های این پژوهش، حال می توان این اجزا را تعریف کرد. 
امروزه‌، مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی به مزیتی رقابتی برای بنگاه‌های گردشگری تبدیل شده‌ و به‌طور مداوم در حال ظهور هستند. تاکنون مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی، در سه سطح مختلف طراحی و اجرا شده‌اند: مدل‌‌های سطح عرضه و بازار محصول بنگاه، مدل‌‌های سطح بنگاه و فعالیت‌‌های آن و مدل‌های سطح منابع و تأمین‌کنندگان بنگاه. اغلب مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی موجود در ادبیات، تنها یک سطح از سه سطح مذکور را هدف قرار داده و پشتیبانی می‌کنند. در چنین شرایطی، به منظور افزایش اثربخشی و کارایی تبادلات، بازیگران صنعت گردشگری نیازمند انتخاب مجموعه‌ای از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی جهت پوشش تمامی زنجیره ارزش خود هستند. 
به همین سبب، همان‌گونه که در فصل اول مطرح شد، هدف اولیه از انجام این تحقیق، شناسایی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری در قالب یک هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی است تا بنگاه‌های گردشگری بتوانند مطابق با شرایط و نیاز خود به انتخاب مجموعه مدل‌های مناسب خود دست بزنند. این تحقیق در ادامه، تحقق پذیری هریک از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی شناسایی شده در هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی را در ایران مورد بررسی و آزمون قرار داده و نمونه‌های موجود از هریک در گردشگری ایران را معرفی کرده‌است تا راهنمایی برای صاحبان کسب‌‌وکارهای گردشگری ایرانی بوده و بتواند با شناسایی موانع و کسب‌وکارهای گردشگری الکترونیکی موجود، فرصت‌‌های کسب‌وکار را به مشتاقان کسب‌وکار الکترونیکی معرفی کند. 
در اين فصل ابتدا خلاصه اي از يافته هاي پژوهش ارائه می شود و سپس مقايسه اي تطبيقي ميان يافته هاي حاصل از انجام پایان نامه حاضر و انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی دیگر صورت می گیرد. سهم علمي اين پژوهش در يافتن نكته هاي جديدي كه بتواند به عنوان پايه اي براي تحقيق هاي آتي مورد بررسي قرار گيرد، بیان می شود. پس از آن به محدوديت هاي پژوهش اشاره و سپس توصيه ها و پيشنهادهايي كه محقق در حين انجام تحقيق و پس از نتيجه گيري به آن ها رسيده است، ارائه خواهد شد. در پایان، به منظور بسط و گسترش دانش نظری در این حوزه، پیشنهادهایی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی بعدی به پژوهشگران و علاقمندان ارائه می شود.

محدودیت‌ها

با وجود تمامی تلاش‌هایی که به منظور پوشش هرچه بیشتر اجزا و فرایندهای صنعت گردشگری در توسعه هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری انجام شد، این مطالعه نیز همچون مطالعات دیگر، از محدودیت‌هایی رنج می‌برد. نخستین محدودیت در این زمینه به ادبیات این حوزه مرتبط می‌شود. اگرچه صاحب‌نظران گوناگونی تاکنون به موضوع مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری پرداخته‌اند؛ اما، اکثر آنان کارکرد کلی مدل‌های موجود را مورد بحث قرار داده و کمتر به ارائه مدلی برای پوشش تمامی اجزا و ملاحظات مورد نیاز صنعت گردشگری پرداخته‌اند. با توجه به اینکه، این تحقیق، در پاسخ به سوال اول خود، متکی بر شواهد عینی موجود در ادبیات بوده؛ بنابراین، در شکل‌گیری مدل، قضاوت شخصی محقق دخیل بوده است. به‌علاوه، به دلیل ماهیت چندبخشی صنعت گردشگری و تعدد بنگاه‌‌هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با صنعت گردشگری در ارتباط هستند، مدل هستی‌شناسی این پژوهش بر واسطه‌های سفر به‌عنوان ارائه‌دهندگان بسته‌های محصول سفر تمرکز کرده و به مدل کسب‌وکار سایر بنگاه‌های فعال در گردشگری (واحدهای اقامتی، شرکت‌های حمل و نقل و. . . ) نپرداخته است. 

پیشنهادات

پیشنهادات برخواسته از تحقیق

•    با توجه به نقش عمده عامل اعتماد در موفقیت مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی سطح عرضه و بازار محصول و منابع و تأمین‌کنندگان، توصیه می‌شود کسب‌وکارهای الکترونیکی گردشگری، در اتخاذ استراتژی‌های تقویت‌کننده این عامل اهتمام ویژه نشان دهند. هم‌چنین، تقویت عوامل فنی مرتبط با مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی پشتیبانی‌کننده سطح فعالیت‌ها و منابع بنگاه، می‌بایست جهت توسعه مدل‌های این سطح مورد توجه بنگاه‌های ارائه دهنده خدمات فنی تجارت الکترونیکی قرار بگیرد.
•    اغلب مدل‌های تحقق ناپذیر شناسایی شده در ایران، مدل‌هایی هستند که در سطح منابع و تأمین‌کنندگان قرار دارند. با توجه به نقش عمده مدل‌های این سطح در هماهنگی و یکپارچه‌سازی زنجیره ارزش صنعت گردشگری، رفع موانع شناسایی شده در تحقق‌پذیری این مدل‌ها، کمک شایانی به ارائه ارزش به گردشگران نماید.
•    از آنجا که از میان شانزده مدل تحقق‌پذیر شناسایی شده در ایران، تنها هشت مورد دارای نمونه‌های در حال اجرا در ایران هستند، هشت مدل فاقد نمونه، حکایت از وجود فرصت‌های بالقوه کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری در ایران دارند که علاقه‌مندان این حوزه می‌توانند به راه‌اندازی کسب‌وکار‌های الکترونیکی گردشگری در قالب آن‌ها بپردازند.  
فزونی تعداد نمونه‌‌های موجود برای مدل‌های سطح عرضه و بازار محصول نسبت به مدل‌های سطح منابع و تأمین‌کنندگان نشان از آن دارد که این مدل‌ها در صنعت گردشگری ایران بیشتر شناخته شده‌ و مورد استفاده هستند. بنابراین، نیاز جدی به پرکردن نیازهای سطح منابع و تأمین‌کنندگان احساس شده و به علاقه‌‌مندان کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری توصیه می‌شود تا بیشتر به استفاده از این مدل‌ها بپردازند.
•    تمامی مدل‌های تحقق پذیر شناسایی شده به‌جز دو مدل فروشگاه الکترونیکی و مرکز خرید الکترونیکی با حداکثر 2 مانع از موانع بررسی شده در روند پیاده‌سازی مواجه هستند. بنابراین علاقه‌مندانی که به‌دنبال فرصت‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری کم چالش‌تری هستند می‌توانند از این مدل‌ها استفاده کنند.

 پیشنهادات به محققین جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی آتی

با توجه به محدودیت‌های ذکر شده، پیشنهاد می‌شود در انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی آینده‌ی به موضوعات زیر بپردازند:
1)    هستی‌شناسی مدل‌ کسب‌وکار الکترونیکی در هریک از بخش‌های درگیر در صنعت گردشگری (مانند، بخش اقامتی، بخش پذیرایی، بخش حمل و نقل هوایی و. . . )؛
2)    انجام مطالعات اکتشافی در جهت شناسایی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری که هنوز در ادبیات گزارش نشده‌اند؛
3)    طراحی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی جدید مطابق با ویژگی‌‌ها و نیازهای صنعت گردشگری، اجرای عملی آن‌ها‌ و نشر دست‌آوردها.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۱/۱۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

در این بخش سعی داریم به علاقه مندان به انجام فصل دوم پایان نامه نحوه [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۸
|
سینا
نحوه انجام فصل اول پایان نامه

نحوه انجام فصل اول پایان نامه

انجام فصل اول پایان نامه اصولی دارد که رعایت آن می تواند دانشجویان را در انجام هر [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۷
|
سینا
رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

در این بخش سعی داریم به این سوال که رساله دکتری چیست و چند واحد است؟ پاسخ ده [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۵
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
موسسات برتر انجام رساله دکتری

موسسات برتر انجام رساله دکتری – آکادمی ابن سینا

این بخش معرفی موسسات برتر انجام رساله دکتری اختصاص دارد. موسسات برتر انجام رساله دکتری [...]

۱۴۰۱/۱۲/۱۶
|
ابن سینا
اخبار علمی - پژوهشی - آکادمی بان سینا

اخبار علمی - پژوهشی | آخرین اخبار کنکور 92

در ادامه آخرین اخبار حوزه علمی کشور را خدمتتان ارائه می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۶
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب