انجام پایان نامه مدیریت بودجه - آکادمی ابن سینا

خلاصه انجام پایان نامه مدیریت بودجه حاضر

       هر تحقیق علمی با انتخاب موضوع خاصی آغاز و علاقه مندی هر پژوهشگر به موضوع مورد بررسی از اهمیت خاصی برخور دار است.
یکی از مشکلات عمده بانک ها از جمله بانک قوامین در دهه های اخیر افزایش مطالبات معوق ناشی  از عدم باز پرداخت تسهیلات دریافتی از سوی وام گیرنده گان است. از طرفی باتوجه به اینکه سپرده گذاران و سهامداران این بانک بیشتر از پرسنل نیروی انتظامی هستند بنابر این ضرورت دارد در این زمینه تحقیقاتی صورت گیرد.
در انجام پایان نامه مدیریت بودجه حاضر پس از انتخاب موضوع وگرد آوری مبانی نظری مورد نیاز در این زمینه به منظور تدوین سوالات تحقیق از مصاحبه با اساتید محترم، مسئولین سرپرستی بانک قوامین استان کرمانشاه وکارشناسان مربوطه استفاده گردید ودر ادامه انجام پایان نامه مدیریت بودجه حاضر تعداد 18 سئوال که تمامی سوالات بصورت پنج گزینه ای با طیف لیکرد تهیه وتنظیم شد به صورت تمام شمار بین جامعه آماری توزیع گردید.
پس از جمع آوری داده های خام با استفاده از روش های آماری توصیفی شامل نمودارها، جداول، فراوانی، درصد فراوانی تجمعی به تبیین و توصیف جامعه سئوالات پژوهش پرداخته شد، که نتایج به شرح فصل چهارم حاصل گردید و در اینجا همراه با نتیجه گیری ارائه خواهد شد.
انجام پایان نامه مدیریت بودجه حاضر شامل سه فرضیه بوده که عبارتند از:
1- بین ایجاد اقساط معوق وعدم کنترل ونظارت کافی بانکی  رابطه معنی دار وجود دارد.
2- بین ایجاد اقساط معوق وعدم اخد تنضیمات وضامن معتبر رابطه معنی دار وجود دارد.
3- بین ایجاد اقساط معوق ونرخ سود بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد.
در رابطه با سطح تحصیلات، سابقه خدمت، محل خدمت پاسخ دهنده گان بوسیله سئوالات جمعیت شناسی در پرسشنامه اطلاعات لازم اخذ شده است که به شرح ذیل است.
سطح تحصیلات:
   از بین 111نفر پاسخ دهنده 26درصد درای مدرک تحصیلی دیپلم،36 درصد داری مدرک تحصیلی فوق دیپلم  و40 درصد لیـسانس می باشند. و هیچ یک از پاسخ دهـنده گان کمتر از دیپلم  وبالاتر از لیسانس نبوده بیشتر پاسخ دهنده گان دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند.
سابقه خدمت:
          از میان 111نفر پاسخ دهنده 16نفر معادل 14 درصد در سرپرستی و95 نفر معادل 86درصد
 در شعبات بانک قوامین در سطح استان مشغول انجام وظیفه می باشند. و اکثریت پاسخ  دهنده گان در شعبه خدمت می نمایند.
سابقه خدمت:
      از 111نفر پاسخ دهنده حدود 14درصد دارای سابقه خدمت (1-5) سال، 43درصد داری سابقه خدمت (10-15) سال و43در صد دیگر دارای سابـقه خدمت (10-15) سال هستند بیشتر پاسخ دهنده گان دارای سابقه خدمت( 5-15) بوده و بالاتر ازسابقه خدمت 15 سال در بین پاسخ دهندگان وجود ندارد که دلیل آن این است که بانک قوامین نوپا وجوان است.

فرضیه ها و نتایج تحقیق:

انجام پایان نامه مدیریت بودجه حاضر با هدف موضوع عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه صورت گرفت و پس از جمع آوری اطلاعات وتجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزارspss وآزمون میانگین 
مورد بررسی قرار گرفت. که در ادامه به بررسی نتایج حاصل از تحقیق در ارتباط با فرضیه ها می پردازیم. 

فرضیه اول:

( بین ایجاد اقساط معوق وعدم کنترل ونظارت کافی بانکی رابطه معنی دار وجود دارد)
بررسی آزمون فرضیه تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی (متغیر مستقل )بر ایجاداقساط معوق(متغیر وابسته) بانک قوامین استان کرمانشاه نشان می دهد که میانگین امتیازات براساس نظر پاسخ دهنده گان عدد 6075/3 بدست آمده است، بنابر این 3 < μ : Ң و فرضیه اول تأیید می شود لذا عدم کنترل ونظارت کافی بانکی وایجاد اقساط معوق رابطه معنی دار وجود دارد.
با بررسی سوالات ونمودار های فرضیه مربوط و دقت نظر در امتیازات محاسبه شده ترتیب اولویت سوالات فرضیه شماره یک بر اساس میزان تاثیر بر ایجاد اقساط معوق به شرح ذیل است. 
1- عدم شناسائی مشتریان بد حساب با میانگین مقیاس نمره 9/3. نشان می دهد بانک به این موضوع حساسیت لازم را نشان ننموده است. 
2- عدم نظارت کافی در مصرف تسهیلات پرداختی به مشتریان با میانگین مقیاس نمره 783/3. بیانگر این است که بانک در مصرف تسهیلات توسط مشتریان نظارت کافی نداشته است.
3- عدم تطبیق تسهیلات پرداختی با فعالیت وشغل وام گیرنده با میانگین مقیاس نمره 594/3. نشان می دهد بانک در تطبیق نوع تسهیلات پرداختی با فعالیت وشغل مشتریان خوب عمل ننموده است 
4- عدم کنترل ونظارت کافی سرپرستی برنحوه وصول مطالبات توسط شعبه با میانگین مقیاس نمره522/3. بیانگر این است که کنترل ونظارت سر پرستی بر نحوه وصول مطالبات از مشتریان کافی یا اثر بخش نبوده است. 
5- عدم کنترل اسناد ومدارک ساختگی وصوری متقاضیان وام با میانگین مقیاس نمره 351/3. نشانگر این است که برخی از وام گیرنده گان با استفاده از اسناد صوری وساختگی اقدام به دریافت تسهیلات  نموده اند. اما دارای تاثیر زیادی در ایجاد مطالبات بانک نیست. 
6- عدم نظارت کافی بانک در پیشرفت پروژه ها با میانگین مقیاس نمره 3/30. باتوجه به مقیاس نمره مشخص گردیده درایجاد اقساط معوق با اهمیت نیست لذا در این زمینه بانک خوب عمل نموده است. 7- عدم توجیه اقتصادی پروژه ها با میانگین 981/2 با توجه به اینکه در این سوال3 >μ لذا تاثیر آن در ایجاد اقساط معوق تأیید نمی شود.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه مدیریت بودجه با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۲/۲۷
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

در این بخش سعی داریم به علاقه مندان به انجام فصل دوم پایان نامه نحوه [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۸
|
سینا
نحوه انجام فصل اول پایان نامه

نحوه انجام فصل اول پایان نامه

انجام فصل اول پایان نامه اصولی دارد که رعایت آن می تواند دانشجویان را در انجام هر [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۷
|
سینا
رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

در این بخش سعی داریم به این سوال که رساله دکتری چیست و چند واحد است؟ پاسخ ده [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۵
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
موسسات برتر انجام رساله دکتری

موسسات برتر انجام رساله دکتری – آکادمی ابن سینا

این بخش معرفی موسسات برتر انجام رساله دکتری اختصاص دارد. موسسات برتر انجام رساله دکتری [...]

۱۴۰۱/۱۲/۱۶
|
ابن سینا
اخبار علمی - پژوهشی - آکادمی بان سینا

اخبار علمی - پژوهشی | آخرین اخبار کنکور 92

در ادامه آخرین اخبار حوزه علمی کشور را خدمتتان ارائه می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۶
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب