اصطلاحات روش تحقیق به انگلیسی - آکادمی ابن سینا

اصطلاحات روش تحقیق به انگلیسی - آکادمی ابن سینا

اصطلاحات روش تحقیق به انگلیسی

پایان نامه به انگلیسی: thesis-dissertation

دفاع از پایان نامه به انگلیسی: thesis defense

رساله دکتری به انگلیسی، تز دکتری به انگلیسی: Phd thesis- Phd dissertation

دکتری تخصصی به انگلیسی: A Doctor of Philosophy

چکیده به انگلیسی: abstract

موضوع تحقیق به انگلیسی: Topic
هدف از تحقیق به انگلیسی : Purpose
حوزه تحقیق به انگلیسی: Scope
نتایج تحقیق به انگلیسی : Results
نتیجه گیری از تحقیق به انگلیسی: Conclusion
مقدمه به انگلیسی: General introduction
بیان مسئله به انگلیسی: Problem definition
ادبیات تحقیق به انگلیسی: Literature
حل مسئله به انگلیسی: Problems solution
انگیزه تحقیق به انگلیسی: Study motivation
اهداف به انگلیسی: Aims & objectives
مظالعات پیشین به انگلیسی: Previous literature
محدودیت های تحقیق به انگلیسی: Limitations of research
سوالات تحقیق به انگلیسی: Research questions
اکتشافات انجام شده به انگلیسی: Research to be explored
مواد و روش ها به انگلیسی: Materials and Methods
برنامه آزمایشی به انگلیسی: Experimental setup
جمع آوری داده به انگلیسی: Data collection
آنالیز داده به انگلیسی: Data analysis
تست های استاتیکی به انگلیسی: Statistical testing
فرضیات به انگلیسی: Assumptions
یافته های تحقیق به انگلیسی: Findings
مقایسه با مطالعات پیشین به انگلیسی: Comparison with prior studies
جمع بندی کلی به انگلیسی: Overall summary
پژوهش های آینده به انگلیسی: Further research

چند اصطلاحات روش تحقیق بیشتر

surveys: بررسی‌ها
questions: سؤالات
highlights: نکات کلیدی
outlines: خلاصه‌ها
features: ویژگی‌ها
investigates: تحقیق می‌کند
evaluates: ارزیابی می‌کند
interprets: تفسیر می‌کند
clarifies: روشن می‌کند
identifies: شناسایی می‌کند
delves into: به بحث می‌پردازد
advances: پیشرفت می‌دهد
appraises: ارزیابی می‌کند
defines: تعریف می‌کند
dissects: تجزیه و تحلیل می‌کند
probes: تحقیق می‌کند
tests: تست می‌کند
explores: بررسی می‌کند

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با اصطلاحات روش تحقیق به انگلیسی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۳/۱۳
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه مدیریت دانش

انجام پایان نامه مدیریت دانش

انجام پایان نامه مدیریت دانش که از موضوعات محبوب در شاخه های مختلف می باشد را می [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۳
|
سینا
انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری

انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری

انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری در این بخش با استفاده از یک نمونه فصل 5 [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۱
|
سینا
نمونه کمکی جهت انجام رساله دکتری فلسفه تطبیقی

نمونه کمکی جهت انجام رساله دکتری فلسفه تطبیقی

انجام رساله دکتری فلسفه تطبیقی ارائه شده در این بخش در ارتباط با نظریه تکامل می ب [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۰
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب