اصطلاحات روش تحقیق به انگلیسی - آکادمی ابن سینا

اصطلاحات روش تحقیق به انگلیسی - آکادمی ابن سینا

اصطلاحات روش تحقیق به انگلیسی

پایان نامه به انگلیسی: thesis-dissertation

دفاع از پایان نامه به انگلیسی: thesis defense

رساله دکتری به انگلیسی، تز دکتری به انگلیسی: Phd thesis- Phd dissertation

دکتری تخصصی به انگلیسی: A Doctor of Philosophy

چکیده به انگلیسی: abstract

موضوع تحقیق به انگلیسی: Topic
هدف از تحقیق به انگلیسی : Purpose
حوزه تحقیق به انگلیسی: Scope
نتایج تحقیق به انگلیسی : Results
نتیجه گیری از تحقیق به انگلیسی: Conclusion
مقدمه به انگلیسی: General introduction
بیان مسئله به انگلیسی: Problem definition
ادبیات تحقیق به انگلیسی: Literature
حل مسئله به انگلیسی: Problems solution
انگیزه تحقیق به انگلیسی: Study motivation
اهداف به انگلیسی: Aims & objectives
مظالعات پیشین به انگلیسی: Previous literature
محدودیت های تحقیق به انگلیسی: Limitations of research
سوالات تحقیق به انگلیسی: Research questions
اکتشافات انجام شده به انگلیسی: Research to be explored
مواد و روش ها به انگلیسی: Materials and Methods
برنامه آزمایشی به انگلیسی: Experimental setup
جمع آوری داده به انگلیسی: Data collection
آنالیز داده به انگلیسی: Data analysis
تست های استاتیکی به انگلیسی: Statistical testing
فرضیات به انگلیسی: Assumptions
یافته های تحقیق به انگلیسی: Findings
مقایسه با مطالعات پیشین به انگلیسی: Comparison with prior studies
جمع بندی کلی به انگلیسی: Overall summary
پژوهش های آینده به انگلیسی: Further research

چند اصطلاحات روش تحقیق بیشتر

surveys: بررسی‌ها
questions: سؤالات
highlights: نکات کلیدی
outlines: خلاصه‌ها
features: ویژگی‌ها
investigates: تحقیق می‌کند
evaluates: ارزیابی می‌کند
interprets: تفسیر می‌کند
clarifies: روشن می‌کند
identifies: شناسایی می‌کند
delves into: به بحث می‌پردازد
advances: پیشرفت می‌دهد
appraises: ارزیابی می‌کند
defines: تعریف می‌کند
dissects: تجزیه و تحلیل می‌کند
probes: تحقیق می‌کند
tests: تست می‌کند
explores: بررسی می‌کند

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با اصطلاحات روش تحقیق به انگلیسی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۳/۱۳
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه کتابداری ویژگی ها و نکاتی دارد که دانشجو باید پیش از آغاز کار [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
|
سینا
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب