انجام پایان نامه به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) | نمونه پایان نامه MBA

انجام پایان نامه به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) | نمونه پایان نامه MBA

انجام پایان نامه به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 

: اولویت بندی استراتژی های پیشنهادی در انجام پایان نامه حاضر بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

با توجه به ساختار درخت تصمیم و معیارها و زیر معیارهای تاثیر گذار در تشکیل استراتژی ها و بر اساس وزن های نهایی محاسبه شده، ترتیب اولویت بندی هر یک از استراتژی ها به شرح ذیل است:
1.    ارتقاء توان تولید با بهره گیری از خطوط تولید با سطح کیفی بالا تر
2.    توسعه و افزایش میزان تولید با تکنولوژی و تجهیزات جدید   
3.    افزایش سرمایه ثابت توسط سهامداران یا ایجاد مشارکت خارجی در راستای تقویت و ارتقاء خطوط تولید جدید ( خط جدید تولیدMDF  و نئوپان عرض 183)        
4.    کاهش هزینه ها و تعریف و استقرار نظام های استانداردی به روز کنترل کیفیت و انرژی جهت پایبندی به استانداردها
5.    سرمایه گذاری در بحث بازاریابی و بکارگیری افراد و مشاورین خبره بازار
6.    جهتگیری سیستم یکپارچه در شرکت ( نگرش سیستمی)
7.    کاهش هزینه خرید مواد اولیه از طریق خرید زمین جنگلی و کاشت و برداشت چوب در کشورهای همسایه از جمله روسیه
8.    شناسایی و بکارگیری افراد متخصص در راستای ارتقاء کیفیت محصولات همراه با بهره گیری صحیح انرژی 
9.    ایجاد ارتباط قوی میان صنعت و دانشگاه در حوزه تخصصی و ارتقاء سطح مهارتی پرسنل متخصص و تحصیل کرده
10.    ایجاد ضمانت اجرایی پایدار از طریق آموزش ، تشویق تنبیه و تغییر در ساختار سازمانی و پرسنلی
11.    افزایش فروش و ایجاد صادرات چسب مازاد نیاز تولید از طریق مرز اینچه برون
بر اساس تحلیل های صورت گرفته به کمک ماتریس ارزیابی داخلی- خارجی(IE) و موقعیت شرکت تخته شهید باهنر گرگان بر اساس نمودار بررسی موقعیت استراتژیک داخلی و خارجی شرکت (SPACE) که شامل موارد زیر می شوند:
1.    تداوم تولید محصولات فعلی با تاکید بر افزایش بهره وری و نگهداری تاسیسات و تسهیلات (‌استراتژی حفظ و سطح نگاشت)
2.    حفظ بازارهای موجود با تأکید بر تبلیغات و بازاریابی برای جایگزینی سهم بازار احتمالی از دست رفته (‌استراتژی رسوخ در بازار و توسعه محصول)
3.    توسعه و افزایش محصولات جدید مرتبط با محصولات قبلی با کمک تکنولوژی و بکارگیری تجهیزات جدید یا  تقویت و ارتقاء یافته قبلی ( استراتژی تنوع همگون)
اولویت بندی انجام شده به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) دارای انطباق بیشتری با موارد فوق را داراست  لذا پیشنهاد می شود شرکت تخته شهید باهنر گرگان در زمینه اجرای استراتژی های پیشنهاد شده، اولویت بندی های استخراج شده به کمک تحلیل سلسله مراتبی را در دستور کار خود قرار دهد. 
5-2-3: بررسی اهم استراتژی های پیشنهاد شده
1. ارتقاء توان تولید با بهره گیری از خطوط تولید با سطح کیفی بالا تر
بر خورداری از امکانات بلاستفاده در مجموعه تخته شهید باهنر و همچنین موقعیت جغرافیایی شرکت در جهت تامین راحت تر و بهتر مواد اولیه و وابستگی شرکت به یک سازمان بزرگ سرمایه گذاری، همه و همه زمینه را به منظور ارتقاء دادن توان تولید و بکارگیری خطوط و ماشین آلات با تکنولوژی جدید را فراهم می آورد تا شرکت بتواند همگام با پیشرفت های چشم گیر رقبا در حوزه فروش و بازاریابی وتاثیرات شدید آنها بر اعمال استراتژی های خرید و تامین مواد اولیه اقدامات رو به جلویی را انجام دهند.
2. توسعه و افزایش میزان تولید با تکنولوژی و تجهیزات جدید  
بر اساس آمار بدست آمده از رشد جمعیت شهری استان و تغییر الگوی مصرف مردم و تمایل مورد توجه آنها به ملزومات چوبی تولید شده و  همچنین وجود پتانسیل و ظرفیت لازم در جذب سرمایه به منظور رونق بخشیدن میزان تولید شرکت از طریق حامیان و روابط گسترده مجموعه شهید باهنر با سرمایه گذاران بزرگ کشور، توسعه و افزایش میزان تولید با تکنولوژی و تجهیزات جدید از جمله استراتژی پیشنهادی است که می توان به آن اشاره نمود که می تواند در تحقق هر چه بهتر استراتژی تنوع همگون را کمک کند. 
3. افزایش سرمایه ثابت توسط سهامداران یا ایجاد مشارکت خارجی در راستای تقویت و ارتقاء خطوط تولید جدید ( خط جدید تولیدMDF  و نئوپان عرض 183)                   
پایین بودن و عدم ثبات کیفی محصولات به دلیل فرسودگی تجهیزات و نوسانات کیفی غیر قابل اغماض به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی استوار در مقابل رشد روز افزون تولید و واردات کالاهای جانشین نئوپان از قبیل MDF و توان رقابتی بالای شرکت های تولید کننده محصولات چوبی سبب شده است تا سهم بازار شرکت روند نزولی به خود بگیرد.
4. تعریف و استقرار نظام های استانداردی به روز کنترل کیفیت و انرژی جهت پایبندی به استاندارد‌ها
کمبود برنامه های بازسازی و تحقیق و توسعه مداوم و همچنین عدم تخصیص بودجه کافی برای طراحی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  در کنار افزایش روزافزون واحدهای سلولزی با ماشین آلات مدرن و ظرفیت بسیار بالا و همچنین به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس موصبات دولتی در سال آینده سبب شد تا تعریف و استقرار نظام های استانداردی به روز کنترل کیفیت و انرژی جهت پایبندی به استاندارد ها  بعنوان راهبرد دیگری برای شرکت به منظور برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد داده شود.
5. سرمایه گذاری در بحث بازاریابی و بکارگیری افراد و مشاورین خبره بازار
با توجه به رقابت شدید رقبا در صنعت چوب و همچنین موفقیت شرکت های فعال در این صنعت در کسب سهم بازار و راهبرد های آنان در خرید و فروش مواد اولیه و محصولات چه در داخل و چه در خارج از کشور، سرمایه گذاری ، رشد و رونق توان واحد بازاریابی و فروش شرکت از جمله دیگر استراتژی های پیشنهادی است. 

چند موضوع قابل توجه در مورد اجرای پروژه

در انتهای بحث اشاره به مطالب ذیل در مورد اجرای پروژه ضروری به نظر می رسد:
•    اجرا و ارزیابی استراتژی های پیشنهادی، رکن اصلی مدیریت استراتزیک بوده و می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی استراتژی های پیشنهاد شده باشد، که به علت حجم زیاد و زمانبر بودن موضوع در تعریف اهداف پروژه مطرح نگردیده است و خارج از حیطه پروژه می باشد.
•    از آنجا که صحت اطلاعات استفاده شده از اهمیت فراوانی در اثر بخشی استراتژی های پیشنهادی دارد، فرض می شود اطلاعات کسب شده از مدیران، پرسنل و همکاران خارج از شرکت (رقبا) صادقانه و منطبق بر واقعیت بوده و اطلاعات بدست آمده از نمونه های مورد بررسی بیان کننده وضعیت کل مجموعه می باشد. و نیز ساختار صنعت تغییر ناگهانی و پیش بینی نشده ای نخواهد داشت و اطلاعات و سوابق گذشته می تواند ملاک تغییرات و اتفاقات آینده باشد.
•    مفهومی بنام بهترین استراتژی وجود نداشته و در انجام پروژه تلاش گردیده است، بر مبنای اطلاعات موجود و با تکیه بر قضاوت های علمی و شهودی از میان استراتژی های ممکن، مناسب ترین استراتژی شناسایی و پیشنهاد گردد. 

پیشنهادات

5-4-1:   پیشنهادات برای فعالیت های آتی شرکت
1.    تصمیم گیری در مورد نحوه و ترتیب اجرا استراتژی های پیشنهادی مهم ترین قسمت از مدیریت استراتژیک است که باید با به خدمت گرفتن کلیه اعضا و امکانات شرکت و بنا بر توانمندی شرکت انجام گردد.
2.    انعکاس تصمیمات اتخاذ شده به واحدها و تعیین استراتژی های وظیفه ای هر بخش اقدامی مناسب برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده می باشد.
5-4-2:   پیشنهادات برای فعالیت های علمی 
انجام پایان نامه به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یا استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه در انتخاب استراتژی های پیشنهادی، با توانایی محاسبه نتیجه اجرای یک گروه از استراتژی ها و مقایسه اثر همزمان چند پارامتر در برآورده نمودن اهداف شرکت، ابزاری مناسب در برنامه ریزی استراتژیک می باشد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با ما در ارتباط باشید

۱۴۰۳/۰۳/۱۰
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
فرمت بندی مقاله

فرمت بندی مقاله

فرمت مقاله از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این بخش سعی در ارائه نکاتی پیرامو [...]

۱۴۰۳/۰۳/۲۳
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نیروی انسانی

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نیروی انسانی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت نیروی انسانی در این بخش نمونه پیشنهاد [...]

۱۴۰۳/۰۳/۲۲
|
سینا
نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد اولین گام از [...]

۱۴۰۳/۰۳/۲۱
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب