انجام پایان نامه تشکیلات و روشها | ارشد و دکتری

انجام پایان نامه تشکیلات و روشها | ارشد و دکتری

انجام پایان نامه تشکیلات و روشها: بخشی از متن

•    راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
حال با توضیحاتی که بیان شد به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقولۀ مهم برای سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه می شود. در پایان تعدادی از راه کارهای مهم برای تعهد سازمان عنوان شده است. امید می رود شرکت ها و سازمان ها با به کار بستن این عناوین زمینه را برای توسعه همه جانبه خود مهیا کنند.
    بالا بردن پیوستگی عاطفی  در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان؛
    بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار؛
    مشارکت کارکنان در تصمیم گیری؛ 
    ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری؛
    تشریح اهداف و رسالت های سازمانی؛
    حذف موانع کاری؛ 
    -تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان شود؛
    ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه؛
    حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار،
    استقلال نسبی برای انجام وظایف؛
    ایجاد زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان ؛
    -غنی سازی شغلی؛
    اعطای تسهیلات؛
    محول کردن سطح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل 
    داشتن مأموریت و ایدئولوژی سازمانی واضح و روشن؛
    تأکید بر ارزش ها و فرهنگ سازمانی و استخدام افراد بر اساس آنها؛
    سنت سازی؛
    . تضمین عدالت سازمانی ؛
    . دریافت شکایات؛
    برقراری روابط دو جانبه بین مدیران و کارکنان سازمان؛
    ایجاد حسن جمعی و تأکید بر همکاری های جمعی ؛
    ایجاد حس یگانگی؛
    . پیشرفت کارکنان و شکوفا نمودن و توانمند سازی آنان؛
    . امنیت شغلی؛
    انتخاب مدیران مناسب.
    توصیه هایی براي پژوهشهاي آتی
- پژوهشگران می توانند به بررسی رابطه بین ادراك مدیران از مدیریت استعداد و تأثیر آن بر کیفیت سیستم جذب نخبگان بپردازند.
- بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و مدیریت دانش و تاثیر آن بر تعهد کارکنان نخبه از موضوعات مورد توجه در سازمان هاي دانش مدار می باشد.
- انجام پایان نامه تشکیلات و روشها تطبیقی در زمینه تفاوت مدیریت استعداد در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه مثل کشور ایران
- بررسی قابلیت هاي نخبه پروري سازمان و تناسب آن با سیستم جانشین پروري که به سازمان کمک می کند که بین شغل و شاغل تناسب ایجاد کند و از نیروهاي نخبه بهره گیري شود.
- بررسی رابطه مدیریت استعداد با تمایل به ترک سازمان، رضایتمندی و موفقیت در مسیر شغلی در سازمان های دولتی
    خلاصه فصل پنجم
در این فصل با توجه به یافته هاي حاصل از تحقیق و آزمون هاي انجام شده، سعی در ارائه نتایج تحقیق و همچنین ارائه پیشنهاداتی براي محققان آتی بود. به این منظور هر سوال و نتایج حاصل از آنجام آن سوال به صورت خلاصه و مجزا آورده و سپس نتایج حاصل از اجراي تکنیک آماری مورد استفاده بیان شد.
به طور کلی انجام پایان نامه تشکیلات و روشها حاضر یک سوال اصلی و پنج سوال فرعی داشت که هر کدام به صورت مستقل آورده شده و نتایج حاصل از آن نیز در ادامه آن بیان شد. در ادامه با توجه به این سوالات، پیشنهادهایی هم به جامعه علمی و هم به سازمان مورد بررسی ارائه گردید و سعی شد تا با توجه به یافته ها و ادبیات موجود پیشنهادهایی کاربردي مطرح گردد و محدودیت هایی که پژوهشگر در حین انجام پایان نامه با آن روبرو بوده نیز بیان گردید.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه تشکیلات و روشها با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۳/۰۳/۱۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
فرمت بندی مقاله

فرمت بندی مقاله

فرمت مقاله از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این بخش سعی در ارائه نکاتی پیرامو [...]

۱۴۰۳/۰۳/۲۳
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نیروی انسانی

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نیروی انسانی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت نیروی انسانی در این بخش نمونه پیشنهاد [...]

۱۴۰۳/۰۳/۲۲
|
سینا
نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد اولین گام از [...]

۱۴۰۳/۰۳/۲۱
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب