انجام پایان نامه فرماندهی و مدیریت انتظامی - آکادمی ابن سینا

مقدمه فصل 5 در انجام پایان نامه فرماندهی و مدیریت انتظامی حاضر

در انجام پایان نامه فرماندهی و مدیریت انتظامی حاضر در این فصل بر اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، در پی پاسخگویی به سئوال های پژوهش خواهیم بود. بدین منظور ،ابتدا چارچوب کلی تحقیق را مرور می کنیم. سپس با مروری مختصر بر یافته های حاصل از انجام پایان نامه فرماندهی و مدیریت انتظامی حاضر در فصل چهارم به بحث در خصوص سئوال ها و فرضیه های تحقیق می پردازیم. در نهایت بر اساس نتایج حاصله پیشنهادهای پژوهش و محدودیت هایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آن ها مواجه بوده مطرح خواهد شد.

مروری بر چارچوب کلی تحقیق

در فصل گذشته، اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا سنجیده شد. به عبارت دیگر قوانین ،تجهیزات و منابع انسانی به عنوان ابزار مدیریت انتظامی  بر اساس مدل پژوهش، تأثیر بر متغیر وابسته( مقابله با قاچاق کالا) در انجام پایان نامه فرماندهی و مدیریت انتظامی حاضر دارد.
برای نیل به اهداف انجام پایان نامه حاضر پس از مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع در ادبیات داخلی و خارجی ، نیاز به جمع آوری داده های اولیه بود. به همین منظور با استفاده از تجربیات چند ساله محقق و موضوعات در پیش رو که نیاز به پژوهش داشت با همکاری مسئولین مربوطه و بر گرفته از کتب انتخاب سپس پرسشنامه ای حاوی 32 سئوال طراحی شد. تعداد اعضای نمونه مورد بررسی تمام شمار 70 تن از کارکنان شاغل در پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا، پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز – پلیس آگاهی تهران بزرگ و مسئولین و مدیران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری بود . که پرسشنامه برای این افراد در محل کارشان ارسال و دریافت شد. بعد از دو روش آمار توصیفی برای بررسی سئوالات و روش اکتشافی برای بررسی فرضیه ها استفاده بعمل آمد.ابتدا با استفاده از روش آمار توصیفی(فراوانی،درصد فراوانی، درصد اعتبار، درصد تجمعی، ضریب استندارد ، ضریب غیر استاندارد، اختلاف میانگین، نمودار و جداول آماری) به تبین و توصیف نمونه پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از آمار اکتشافی یک طرفه t  تجزیه وتحلیل فرضیه ها و سئوالات تحقیق پرداخته که نتایج حاصله در فصل چهارم شرح داده شد  ودر این بخش به همراه نتیجه گیری نهایی ارایه خواهد شد.

 یافته های پژوهش

یافته های توصیفی فردی پاسخ دهندگان:

برابر نتایج بدست آمده حاصل از اطلاعات فردی پاسخ دهندگان جامعه آماری به پرسشنامه شامل: درجه سازمانی، مدرک تحصیلی  و سنوات خدمتی به ترتیب درصد فراوانی به شرح ذیل اعلام می گردد:
درجه پاسخ دهندگان؛ 3/4 درصد از پاسخگویان را درجه دار، 9/42 درصد افسر جزء، 1/27 درصد افسر ارشد، 4/1 درصد سردار و3/24 درصد نیز سایرین را تشکیل می دهند. بیشترین فراوانی مربوط به افسران جزء می باشد. برابر جداول و نمودار( 4-1).
- تحصیلات پاسخ دهندگان؛ صفر درصد از پاسخگویان دارای مدرک دیپلم، 6/8 درصد فوق دیپلم، 7/45 درصد لیسانس،7/45 درصد فوق لیسانس، صفر درصد دکتری می باشند. بیشترین درصد فراوانی متعلق به دارندگان لیسانس و فوق لیسانس می باشد. برابر جداول و نمودار( 4-2).
- سنوات خدمتی پاسخ دهندگان؛ 7/35 درصد از پاسخگویان دارای سنوات  خدمتی کمتر از پنج سال، 7/25 درصد بین پنج تا ده سال، 3/14 درصد ده تا پانزده سال، 1/7 درصد بین پانزده تا بیست سال، 1/17 درصد بیست سال به بالا سابقه خدمت دارند. بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان کمتر از پنج سال خدمت می باشند. برابر جداول و نمودار( 4-3).

یافته های استنباطی فرضیه های تحقیق:

با توجه به جداول (4- 36)، (4- 37 )، (4- 38) وسطح معنا داری کمتر از 5%  و با استفاده از آزمون t فرضیه های آماری و سطح مورد تحلیل قرار گرفت تمام آماره های به ترتیب قوانین (7.409) ،  تجهیزات (10.9) ، منابع انسانی (8.173) و تک نمونه ای (23.657 ) آزمون بالاتر از مقدار تراز بودند و این بیانگر تائید فرضیه های  فرعی و اصلی تحقیق حاضر می باشد .
1-تایید فرضیه اول  :    بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
2- تایید فرضیه دوم :    بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
3- تایید فرضیه سوم :   بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
4- تایید فرضیه اصلی :  مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا تاثیر دارد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه فرماندهی و مدیریت انتظامی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۰/۳۰
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
مراحل انجام پایان نامه دانشگاه : آزاد، پیام نور، دولتی

مراحل انجام پایان نامه دانشگاه : آزاد، پیام نور، دولتی

در این بخش سعی داریم مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری را شرح دهیم. لا [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۷
|
سینا
مشاوره انجام رساله دکتری - ساختار رساله دکتری

مشاوره انجام رساله دکتری - ساختار رساله دکتری

در این مقاله سعی داریم تا ساختار رساله دکتری را به طور کامل تشریح نماییم. دانستن [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۵
|
سینا
آموزش نحوه انجام پایان نامه الکترونیک

آموزش نحوه انجام پایان نامه الکترونیک

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه الکترونیک سعی داریم با ارائه نمونه فصل [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی - پژوهشی - آکادمی بان سینا

اخبار علمی - پژوهشی | آخرین اخبار کنکور 92

در ادامه آخرین اخبار حوزه علمی کشور را خدمتتان ارائه می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۶
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین و آخرین آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نملییم با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۱
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب