انجام پایان نامه روانشناسی خانواده - آکادمی ابن سینا

فصل 5 در انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر

در انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر در اين فصل نتايج به دست آمده را مورد بحث و بررسي قرار داده و نتيجه گيري مي كنيم. ابتدا به بحث در چهارچوب فرضيه هاي پژوهش پرداخته و در نهايت محدوديت هاي و پيشنهادات موجود در انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر مطرح می شوند.

بحث در چهارچوب فرضيه هاي پژوهش

الف)فرضيه شماره 1:
-عملكرد ضعيف خانواده با كمرويي نوجوانان رابطه مستقيم دارد. 
نتايج به دست آمده از انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر نشان داد كه عملكرد خانواده رابطه مثبت معني داري با  كمرويي نوجوانان دارد و آن را به طور مثبت پيش بيني مي كند. اين يافته همسو با مطالعه دنيلز و پلامين(2005) است كه به وجود رابطه مثبت بين عملكرد پايين خانواده و افزايش نشانه هاي كمرويي و بازداري رفتاري اشاره مي كنند و عقيده دارند كه طرد والدين و عملكرد پايين خانواده نشانه هاي افسردگي،كمرويي و اضطراب را در نوجوانان پيش بيني مي كند. همچنين پژوهش حاضر تاييد كننده مطالعه كامينگز و ويلسون (1999) مبني بر وجود رابطه مثبت و معني دار بين تعارضات خانوادگي و عملكرد پايين خانواده با كمرويي در فرزندان مي باشد. بنابراين خانواده هايي كه عملكردشان مطلوب است و اعضاي خانواده با يكديگر گفت و گوهاي خود انگيخته،آزادانه و راحتي دارند و ناسازگاري و تعارضات در حد پاييني است، بازداري رفتاري و كمرويي در فرزندان آنها بسيار پايين است.
به عبارتي هرچه خانواده داراي عملكرد بد و آشفته باشد به همان نسبت كودك در آن محيط دچار تزلزل شخصيت و سوتحريفات مي شود. زيرا اختلال در عملكرد خانواده، نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه كودك را به سمت آسيب پذيري سوق ميدهد. اين افراد آسيب پذيرند و در معرض عوامل خطرزاي گوناگوني از جمله كمرويي و بازداري رفتاري قرار دارند.
خانواده عليرغم تغييرات گسترده اي كه پيدا كرده است، همچنان به عنوان عامل درجه اول تاثير گذار در شكل دهي رفتار نوجوانان نقش ايفا مي كند. شرايط نامناسب و پرتنش محيط خانواده، عامل تهديد كننده بهداشت و سلامت رواني فرزندان است و مي تواند زمينه ساز اختلالات و مشكلاتي نظير كمرويي باشد.  
علاوه بر آن جنبه هاي ديگر محيط خانوادگي مانند تعارضات زناشويي (كامينگز، 2005) و عملكرد بد خانواده (گودمن و گاتليب، 1999) ممكن است بخشي از ارتباط بين كمرويي، افسردگي و اضطراب در نوجوانان را توضيح دهد (داوني و كوين،1990؛ امري، وين تراب و نيل، 1982؛ راتر و كوين تون، 1984).
نظريه دلبستگي (بالبي،1980 )، نظريه شناختي (بك، 1967) و نظريه روان تحليل گري (بلت و هومان، 1992) همگي بر اين عقيده هستند كه اختلال در ارتباط اوليه فرزندان و والدين برجسته كننده و پيش بيني كننده اختلالات بعدي دوران نوجواني مانند افسردگي، اضطراب و كمرويي مي باشد (رستيفو  و بوگلز ، 2009).
محمديان (1373) در مطالعه خود تحت عنوان"بررسي رابطه مشكلات خانوادگي والدين با مشكلات خانوادگي فرزندان آنان (پس از ازدواج) نظير كمرويي، اضطراب، افسردگي، به اين نتيجه دست يافت که ميان مشكلات عاطفي، رواني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خانوادگی والدين با مشكلات خانوادگي فرزندان نظير كمرويي رابطه وجود دارد.
ب)فرضيه شماره 2:
-بين ميزان كمرويي واضطراب رابطه مستقيم وجود دارد.
نتايج به دست آمده از انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر نشان داد كه كمرويي رابطه مثبت معني داري با  اضطراب نوجوانان دارد و آن را به طور مثبت پيش بيني مي كند. در اين راستا مي توان به مطالعه اسنهالاتا و مارتي (2003) اشاره كرد كه رابطه مثبت معني داري را بين كمرويي و اضطراب نوجوانان نشان دادند. چونگ و اوانس (2002) در مطالعه اي كه به بررسي ارتباط بين كمرويي و نشانه هاي اضطراب در نوجوانان كمرو و غير كمرو پرداخته است، نشان دادند كه نوجوانان كمرو در مقايسه با نوجوانان غير كمرو نشانه هاي اضطراب و آشفتگي هاي معده اي-روده اي بيشتري را تجربه مي كنند.
تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه كمرويي تجربه مخربي براي بخش قابل توجهي از جمعيت است و به صورت تمركز بيش از حد بر خود،اشتغال ذهني زياد و نشانه هاي اضطرابي خود را نشان مي دهد (سندرس، چستر، 2008).
علاوه بر اين، مطالعه  زيمباردو(1990) حاكي از همبستگي مثبت و معني داري بين كمرويي و نشانه هاي اضطرابي مي باشد. افراد كمرو در تعاملات اجتماعي شان بازداري رفتاري نشان مي دهند و به شدت حالت تدافعي دارند.
آستين(2000) اعتقاد داشت كه افراد كمرو در مسايل درون فردي شان ضعف دارند و از خود اضطراب نشان مي دهند. او معتقد بود كه نوجوانان كمرو به سبب احساس اضطراب ناشي از ترس شديد هيجان هاي زيادي را تجربه كنند.
ج) فرضيه شماره 3
-بين ميزان كمرويي و افسردگي رابطه مستقيم وجود دارد.
با توجه به نتايج حاصل از انجام پایان نامه روانشناسی حاضر، فرضيه سوم نيز تاييد شد و نشان داد كه كمرويي نوجوانان به طور مثبت و معني داري با افسردگي بالاي نوجوانان رابطه دارد و آن را به طور مثبت پيش بيني مي كند.اين يافته ها با نتايج اسنهالاتا و مارتي(2003) مطابقت دارد كه اشاره به وجود افسردگي بالاتري در نوجوانان كمرو دارد. به گفته اسنهالاتا و مارتي نوجواناني كه كمرو هستند و در ارتباطات اجتماعي شان بازداري رفتاري نشان مي دهن نشانه هاي افسردگي بيشتري را در نشان مي دهند. نتايج مطالعات بيدرمن (1993)، هيرشيلد-بكر(2007)، رزنبام (1993)، رابين و بورگس (2001) حاكي از آن است كه كمرويي و بازداري،پيش زمينه اختلال هاي افسردگي بعدي است. علاوه بر آن مطالعه اي كه توسط گري تراب(1999)انجام شد نشان داد كه ميان كمرويي و افسردگي همبستگي مثبت وجود دارد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه روانشناسی خانواده با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۱/۱۰
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

در این بخش سعی داریم به علاقه مندان به انجام فصل دوم پایان نامه نحوه [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۸
|
سینا
نحوه انجام فصل اول پایان نامه

نحوه انجام فصل اول پایان نامه

انجام فصل اول پایان نامه اصولی دارد که رعایت آن می تواند دانشجویان را در انجام هر [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۷
|
سینا
رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

در این بخش سعی داریم به این سوال که رساله دکتری چیست و چند واحد است؟ پاسخ ده [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۵
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
موسسات برتر انجام رساله دکتری

موسسات برتر انجام رساله دکتری – آکادمی ابن سینا

این بخش معرفی موسسات برتر انجام رساله دکتری اختصاص دارد. موسسات برتر انجام رساله دکتری [...]

۱۴۰۱/۱۲/۱۶
|
ابن سینا
اخبار علمی - پژوهشی - آکادمی بان سینا

اخبار علمی - پژوهشی | آخرین اخبار کنکور 92

در ادامه آخرین اخبار حوزه علمی کشور را خدمتتان ارائه می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۶
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب