انجام پایان نامه جمعیت‌شناسی - آکادمی ابن سینا

انجام پایان نامه جمعیت‌شناسی - آکادمی ابن سینا

بحث و نتیجه‌گیری در انجام پایان نامه جمعیت‌شناسی حاضر

انجام پایان نامه جمعیت‌شناسی حاضر به بررسی تأثیر عوامل مختلف در سطح فردی و اجتماعی بر تصمیم سزارین در بین زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان پرداخته است. از آنجائیکه تصمیم سزارین و یا زایمان طبیعی نمی‌تواند یک تصمیم شخصی صرف باشد بلکه به‌علت شرایط مادری یا جنینی فرد متأثر از پیشنهاد پزشک، ناچار به انتخاب سزارین نیز می‌باشد، لذا بکار بردن یک دیدگاه نظری برای تبیین این تصمیم از کارآیی کمی برخوردار است. در انجام پایان نامه جمعیت‌شناسی حاضر تلاش شد که برخی از متغیرهای فردی که مربوط به تصمیمات باروری در سالهای اخیر است (مانند فردگرایی، تصویر بدنی) به‌همراه متغیرهایی که از جامعه و هنجارهای اجتماعی متأثر می‌باشند مثل درک از هنجار ذهنی سزارین و یا توصیه و پیشنهاد پزشک به شکل تلفیقی استفاده شود. یکی از مزایای این رویکرد‌، این است که تصمیم سزارین یک تصمیم پیچیده در نظر گرفته شده است که عوامل مختلف در آن دخیل می باشند و هر گونه مداخله برای کاهش آن، نیازمند رویکرد تلفیقی و جامع است.    
افزایش فردگرایی و توجه به فرد، یکی از عواملی است که بر بسیاری از رفتارهای انسانی در سالهای اخیر تأثیر گذارده است و نظریه‌های جمعیت شناسی مانند تئوری ایده‌ای یا اشاعه (Ideation Theory) به اهمیت اشاعه یک باور در تغییر رفتار تأکید نموده‌اند (حسینی،1383:104).
 همزمان با تأثیر فردگرایی بر تعداد فرزند ایداه‌آل و قطعی افراد، بر سایر جنبه‌ها نیز این امر تأثیر گذار خواهد بود مسلماً وقتی تعداد کمتری فرزند مد نظر است، اقبال به سزارین بیشتر خواهد بود چرا که یکی از دلایل سزارین، سزاین قبلی است و اگر خانمی تصمیم داشته باشد تعداد فرزند بیشتری داشته باشد کمتر ممکن است تمایل به سزارین داشته باشد. احتمال تصمیم سزارین در زنانی که قصد داشتن یک فرزند را داشتند بیشتر از زنانی است که قصد داشتن چند فرزند را داشتند. این رابطه تنها در مورد زنانی که قصد تک فرزندی داشتند معنادار شد و درمورد زنانی که بیش از یک فرزند می‌خواستند رابطه‌ی معناداری مشاهده نشد. در مدل‌ درست است که قصد باروری به‌عنوان متغیر تعیین کننده نشان داده نشد ولی احتمالاً به‌علت همبستگی بالای منفی بین قصد باروری و فردگرایی، این متغیر در مدل معنی‌دار نماند. چنانچه در مطالعه‌ای که خلج‌آبادی فراهانی و سرایی انجام دادند رابطه‌ی معنی‌داری را بین قصد تک فرزندی و فردگرایی زنان مشاهده نمودند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرچه فردگرایی در بین زنان بیشتر باشد تمایل به داشتن فرزندان بیشتر، کمتر می‌شود.
  بر اساس یافته‌های حاصل از انجام پایان نامه جمعیت‌شناسی حاضر، زنانی که تحصیلات بالاتری دارند، زنانی که نگرش‌های فردگرایانه بیشتری داشته، اهمیت بیشتری به تصویر بدنی خود داده، نگرش مثبت‌تری به سزارین دارند و همچنین زنانی که پزشکان به آنها توصیه به سزارین داشته‌اند بیشتر احتمال دارد که تصمیم به سزارین بگیرند. نقش تحصیلات در مطالعه دیگری توسط گرمارودی در سال 1378 نیز نشان داده شد . در مطالعه او بر روی 2120 زن اول‌زا در تهران، رابطه معنی‌داری بین فراوانی سزارین و سطح سواد دیپلم و بالاتر مادران، همچنین اشتغال مادر و وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا به دست آورد محقق این مطالعه معتقد بود که عمل سزارین ورای الزامات پزشکی به صورت گزینه‌ای انتخابی توسط خانواده‌های که توانایی پرداخت هزینه آن را دارند درخواست می‌شود، اما در مطالعه‌ای که شریعت و همکاران در تهران انجام دادند بین وضعیت اقتصادی اجتماعی و میزان سزارین رابطه معنی‌داری را به‌دست نیاوردند شاید دلیل این امر آن بوده که اطلاعاتی که در زمینه‌ی وضعیت اقتصادی خانواده‌ها از طریق مصاحبه به دست می‌آوردند به دلیل بافت فرهنگی حاکم بر آن جامعه دقیق نبوده و افراد از دادن اطلاعات دقیق مالی خانواده خودداری می‌کردند. این مطالعه نیز نشان داد که بین سطح سواد و درآمد زنان و انتخاب سزارین رابطه وجود دارد اما وضعیت اشتغال مادران در این مطالعه تأثیری را روی انتخاب سزارین نشان نداد شاید دلیل آن این بوده که اکثریت زنان نمونه چه آنهایی که تصمیم سزارین داشتند و چه آن‌هایی که تصمیم زایمان طبیعی داشتند خانه‌دار بودند و بنابراین اگر وضعیت به صورتی بود که زنان شاغل بیشتر بودند، احتمالاً نتیجه‌ی دیگری به دست می‌آمد.
در انجام پایان نامه جمعیت‌شناسی حاضر اگرچه در تحلیل دو متغیره نشان داده که زنانی که در آمد بیشتر دارند، تصمیم سزارین در آنها بیشتر از زایمان طبیعی است ولی در مدل رگرسیونی با کنترل اثر تحصیلات، درامد دیگر عامل تعیین کننده برای سزارین محسوب نشد. لذا تحصیلات بالا بیشتر از درآمد با تصمیم سزارین رابطه دارد یا به‌عبارتی تغییرات نگرشی که در اثر تحصیلات ایجاد می‌شود عامل مهم‌تری است تا صرف درآمد و تمول اقتصادی. همچنین در این مطالعه نشان داده شد که اکثر قریب به اتفاق افراد رایگان شدن زایمان طبیعی را مشوقی برای انجام زایمان طبیعی نمی‌دانستند. اگرچه این قانون‌گذاری اساساً با هدف ترغیب فرزند‌آوری در ایران اجرا شد ولی به نظر می‌آید که بر تصمیم افراد به سزارین نیز تأثیر گذار نبوده است. و این تأثیر را در زنان اصفهانی نشان نداد. دلیل این امر می‌تواند نقش بیمه‌ها و بخصوص بیمه‌های تکمیلی باشد چنانچه 87 درصد از زنانی که تصمیم به سزارین داشتند دارای بیمه تکمیلی بودند و تنها 13 درصد از آنها قصد زایمان طبیعی داشتند پس به‌نظر می‌رسد، هزینه سزارین عامل بازدارنده برای انجام سزارین در زنان نمی‌باشد در حالی‌که جنبه اقتصادی آن برای بیمه‌ها و پزشکان اهمیت بیشتری می‌تواند داشته باشد که به بررسی بیشتر نیازمند است.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه جمعیت‌شناسی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۲/۲۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه گفتار درمانی که از زیر شاخه های گروه توان بخشی می باشد را می توا [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۵
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت برنامه ریزی و توسعه

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت برنامه ریزی و توسعه

انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه را می توان به صورت اصولی با داشتن نمو [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۴
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدرسی معارف اسلامی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدرسی معارف اسلامی

انجام پایان نامه مدرسی معارف اسلامی را می توان با داشتن نمونه کار به صورت اصولی ب [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب