انجام دادن پایان نامه - آکادمی ابن سینا

انجام دادن پایان نامه - آکادمی ابن سینا

آموزش انجام دادن پایان نامه

در انجام دادن پایان نامه حاضر در فصل اول كليات پژوهش، اهداف، فرضيات، سوالات پژوهش و تعاريف واژه ها و متغيرها آورده شده است. در فصل دوم چارچوب و مباني نظري موضوع و نيز تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع بررسي شده ا ست. در فصل سوم به روش انجام دادن پایان نامه حاضر، جامعه، نمونه، روش نمونه گيري، ابزار و روش گردآوري اطلاعات و داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج بدست آمده آورده شده است كه در ادامه اين فصل نتايج بدست آمده مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. به هنگام انجام دادن پایان نامه حاضر 3 فرضيه مطرح شده بود. 

فرضیه اول: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره كل تعارض کار – خانواده موثر است. 

    جدول 7-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را با برداشتن اثر پیش آزمون را نشان می دهد. همان طور که سطر دوم نشان می دهد(786 / 596F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره كل تعارض كار - خانواده پس از ارائه متغیر مستقل (گروه درمانی با الگوی فوردايس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است. سطر اول نيز (154 / 39F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) نشان مي دهد كه پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات میانگین تعديل شده نمره كل تعارض كار – خانواده پيشنهاد مي كند كه گروه درمانی فوردايس در مقايسه با گروه كنترل داراي نمرات كمتر و كاهش يافته اي هستند( 36 در مقابل 67).
    در جدول شماره 8– 4 نتایج آزمون T مستقل بین میانگین نمرات اختلافی پیش آزمون و  پس آزمون نمره كل تعارض كار - خانواده بین دو گروه آزمایش و کنترل آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول (00 / 21 - t = ) می باشد. چون T محاسبه شده کوچکتر از t جدول با درجه آزادي 22 در سطح p = ./ 05) )يك دامنه (72 / 1-t =  )معنادار می باشد. بنابراین فرضیه صفر را با احتمال 95 / . رد می کنیم و فرضيه اصلي مبنی بر این که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره كل تعارض کار – خانواده موثر است را تایید می کند.

فرضيه فرعي اول: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است.

    جدول 11-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را پس از تعديل نمرات  پیش آزمون را نشان می دهد كه اثر معناداري عامل بين آزمودني هاي گروه وجود دارد . همان طور که سطر دوم نشان می دهد(477 / 386F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره خرده مقياس تعارض كار - خانواده پس از ارائه متغیر مستقل ( گروه درمانی با الگوی فوردايس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است. سطر اول نيز (99 / 8F(1: 21) =  ، 007 / .P = ) نشان مي دهد كه پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات میانگین تعديل شده نمره خرده مقياس تعارض كار – خانواده پيشنهاد مي كند كه گروه درمانی فوردايس در مقايسه با گروه كنترل داراي نمرات كمتر و كاهش يافته اي هستند( 15در مقابل 32).
    در جدول شماره 12– 4 نتایج آزمون T مستقل بین میانگین نمرات اختلافی پیش آزمون و  پس آزمون نمره خرده مقياس تعارض كار - خانواده بین دو گروه آزمایش و کنترل آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول (1 / 15 - t = ) می باشد. چون T محاسبه شده کوچکتر از t جدول با درجه ازادي 22 در سطح p = ./ 05) )يك دامنه (72 / 1-t =  )معنادار می باشد. بنابراین فرضیه صفر را با احتمال 95 / . رد می کنیم و فرضيه فرعي اول مبنی بر این که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره خرده مقياس تعارض کار – خانواده موثر است را تایید می کند.

فرضيه فرعي دوم: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده - كار موثر است.

    جدول 15-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را پس از تعديل نمرات  پیش آزمون را نشان می دهد كه اثر معناداري عامل بين آزمودني هاي گروه وجود دارد . همان طور که سطر دوم نشان می دهد(41 / 413F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره خرده مقياس تعارض خانواده-كار پس از ارائه متغیر مستقل ( گروه درمانی با الگوی فوردايس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده-كار موثر است. سطر اول نيز (96 / 60F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) نشان مي دهد كه پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات ميانگين تعديل شده نمره خرده مقياس تعارض خانواده-كار پيشنهاد مي كند كه گروه درمانی فوردايس در مقايسه با گروه كنترل داراي نمرات كمتر و كاهش يافته اي هستند( 20در مقابل 35).

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام دادن پایان نامه با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۱/۰۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
چگونه روش تحقیق پایان نامه خود را طراحی کنیم؟

چگونه روش تحقیق پایان نامه خود را طراحی کنیم؟

طراحی روش تحقیق در پایان نامه نویسی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از آنجا که [...]

۱۴۰۲/۱۲/۱۴
|
سینا
نحوه محاسبه شهریه پایان نامه ارشد

نحوه محاسبه شهریه پایان نامه ارشد

نحوه محاسبه شهریه پایان نامه ارشد سوالیست که همواره ذهن بسیاری از دانشجویان را مش [...]

۱۴۰۲/۱۲/۱۳
|
سینا
نکاتی پیرامون نگارش مقاله

نکاتی پیرامون نگارش مقاله

در راستای آموزش نگارش مقاله در این بخش سعی در ارائه ناگفته های این مبحث داریم تا [...]

۱۴۰۲/۱۲/۱۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب