انجام دادن پایان نامه - آکادمی ابن سینا

انجام دادن پایان نامه - آکادمی ابن سینا

آموزش انجام دادن پایان نامه

در انجام دادن پایان نامه حاضر در فصل اول كليات پژوهش، اهداف، فرضيات، سوالات پژوهش و تعاريف واژه ها و متغيرها آورده شده است. در فصل دوم چارچوب و مباني نظري موضوع و نيز تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع بررسي شده ا ست. در فصل سوم به روش انجام دادن پایان نامه حاضر، جامعه، نمونه، روش نمونه گيري، ابزار و روش گردآوري اطلاعات و داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج بدست آمده آورده شده است كه در ادامه اين فصل نتايج بدست آمده مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. به هنگام انجام دادن پایان نامه حاضر 3 فرضيه مطرح شده بود. 

فرضیه اول: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره كل تعارض کار – خانواده موثر است. 

    جدول 7-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را با برداشتن اثر پیش آزمون را نشان می دهد. همان طور که سطر دوم نشان می دهد(786 / 596F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره كل تعارض كار - خانواده پس از ارائه متغیر مستقل (گروه درمانی با الگوی فوردايس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است. سطر اول نيز (154 / 39F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) نشان مي دهد كه پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات میانگین تعديل شده نمره كل تعارض كار – خانواده پيشنهاد مي كند كه گروه درمانی فوردايس در مقايسه با گروه كنترل داراي نمرات كمتر و كاهش يافته اي هستند( 36 در مقابل 67).
    در جدول شماره 8– 4 نتایج آزمون T مستقل بین میانگین نمرات اختلافی پیش آزمون و  پس آزمون نمره كل تعارض كار - خانواده بین دو گروه آزمایش و کنترل آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول (00 / 21 - t = ) می باشد. چون T محاسبه شده کوچکتر از t جدول با درجه آزادي 22 در سطح p = ./ 05) )يك دامنه (72 / 1-t =  )معنادار می باشد. بنابراین فرضیه صفر را با احتمال 95 / . رد می کنیم و فرضيه اصلي مبنی بر این که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره كل تعارض کار – خانواده موثر است را تایید می کند.

فرضيه فرعي اول: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است.

    جدول 11-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را پس از تعديل نمرات  پیش آزمون را نشان می دهد كه اثر معناداري عامل بين آزمودني هاي گروه وجود دارد . همان طور که سطر دوم نشان می دهد(477 / 386F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره خرده مقياس تعارض كار - خانواده پس از ارائه متغیر مستقل ( گروه درمانی با الگوی فوردايس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است. سطر اول نيز (99 / 8F(1: 21) =  ، 007 / .P = ) نشان مي دهد كه پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات میانگین تعديل شده نمره خرده مقياس تعارض كار – خانواده پيشنهاد مي كند كه گروه درمانی فوردايس در مقايسه با گروه كنترل داراي نمرات كمتر و كاهش يافته اي هستند( 15در مقابل 32).
    در جدول شماره 12– 4 نتایج آزمون T مستقل بین میانگین نمرات اختلافی پیش آزمون و  پس آزمون نمره خرده مقياس تعارض كار - خانواده بین دو گروه آزمایش و کنترل آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول (1 / 15 - t = ) می باشد. چون T محاسبه شده کوچکتر از t جدول با درجه ازادي 22 در سطح p = ./ 05) )يك دامنه (72 / 1-t =  )معنادار می باشد. بنابراین فرضیه صفر را با احتمال 95 / . رد می کنیم و فرضيه فرعي اول مبنی بر این که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره خرده مقياس تعارض کار – خانواده موثر است را تایید می کند.

فرضيه فرعي دوم: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده - كار موثر است.

    جدول 15-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را پس از تعديل نمرات  پیش آزمون را نشان می دهد كه اثر معناداري عامل بين آزمودني هاي گروه وجود دارد . همان طور که سطر دوم نشان می دهد(41 / 413F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره خرده مقياس تعارض خانواده-كار پس از ارائه متغیر مستقل ( گروه درمانی با الگوی فوردايس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده-كار موثر است. سطر اول نيز (96 / 60F(1: 21) =  ، 0001 / .P = ) نشان مي دهد كه پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات ميانگين تعديل شده نمره خرده مقياس تعارض خانواده-كار پيشنهاد مي كند كه گروه درمانی فوردايس در مقايسه با گروه كنترل داراي نمرات كمتر و كاهش يافته اي هستند( 20در مقابل 35).

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام دادن پایان نامه با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۱/۰۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه برق - صنایع

آموزش انجام پایان نامه برق - صنایع

این بخش از آموزش انجام پایان نامه برق به ارائه نمونه فصل 5 پایان نامه برق اخ [...]

۱۴۰۲/۰۳/۱۴
|
سینا
اصطلاحات پژوهشی به انگلیسی

اصطلاحات پژوهشی به انگلیسی

اصطلاحات روش تحقیق به انگلیسی. در این بخش سعی داریم اصطلاحات روش [...]

۱۴۰۲/۰۳/۱۳
|
سینا
دانلود رایگان پایان نامه کسب و کار

دانلود رایگان پایان نامه کسب و کار

در ادامه آموزش  [...]

۱۴۰۲/۰۳/۰۸
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی پژوهشی کشور

اخبار علمی پژوهشی کشور

در ادامه جدیدترین و آخرین اخبار علمی پژوهشی کشور به حضورتان ارائه می گردد.  با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۲/۰۲
|
ابن سینا
موسسات برتر انجام رساله دکتری

موسسات برتر انجام رساله دکتری – آکادمی ابن سینا

این بخش معرفی موسسات برتر انجام رساله دکتری اختصاص دارد. موسسات برتر انجام رساله دکتری [...]

۱۴۰۱/۱۲/۱۶
|
ابن سینا
اخبار علمی - پژوهشی - آکادمی بان سینا

اخبار علمی - پژوهشی | آخرین اخبار کنکور 92

در ادامه آخرین اخبار حوزه علمی کشور را خدمتتان ارائه می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۶
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب