انجام فصل اول پایان نامه - آکادمی ابن سینا

انجام فصل اول پایان نامه - آکادمی ابن سینا

انجام فصل اول پایان نامه

فصل اول پایان نامه به مقدمه اختصاص دارد. انجام فصل اول پایان نامه به عنوان مقدمه، باید شامل چند مورد باشد: 

•    مقدمه: شامل توصیف کوتاهی از موضوع پایان نامه و مهمیت آن است.

مقدمه فصل اول پایان نامه باید با کلیات شروع شود و اطلاعات کلی در مورد موضوع پایان نامه و دلایل برگزیدن آن برای مطالعه ارایه دهید. این بخش از پایان نامه باید به خواننده کمک کند تا موضوع، زمینه تحقیق، هدف، فرضیات و سوالات پژوهش را درک کند. بهتر است در این قسمت به موارد زیر توجه کنید:

1. معرفی موضوع: این قسمت شامل توضیح کوتاهی در مورد موضوع پایان نامه است. باید به خواننده کمک کنید تا با موضوع پایان نامه و فراهمی محیط یادگیری در آن آشنا شود.

2. توجیه انتخاب موضوع: این قسمت باید دلایل برگزیدن موضوع خاص پایان نامه را برای خواننده توضیح دهد. بهتر است این قسمت شامل چالش‌های موجود در همین حوزه، حوزه‌هایی که نیاز به بررسی بیشتر دارند یا مزایای اجرای پایان نامه باشد.

3. تعریف مسئله: در این بخش باید مسئله اصلی مورد بررسی در پایان نامه با دقت و وضوح بیان شود.

4. هدف و فرضیات پژوهش: باید هدف اصلی پایان نامه به همراه فرضیات و یا پرسش‌های پژوهش بیان شوند.

5. مدل های پژوهش: در مورد مدل‌های پژوهش نیز باید توضیحاتی ارایه شود. در این قسمت باید روش‌شناسی پژوهش شما مطرح شود که شامل روش تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها و نحوه تحلیل آن‌ها است.

6. ساختار پایان نامه: در این بخش باید به خواننده کمک کنید تا آشنایی کاملی با ساختار پایان نامه داشته باشد. بیانی که هر فصل پایان نامه به چه موضوعی می‌پردازد و چگونه به رسیدن به اهداف پایان نامه کمک می‌کند.

7. خلاصه: در نهایت باید با استناد به اطلاعات قبلی، حاصل اصلی مقدار بررسی، مفهوم، مسئله، هدف، فرضیات، مدل‌های گزینه، ساخت پایان نامه و هر فصل به صورت کامل خلاصه شود.

با توجه به این نکات، به دقت و وضوح موارد گفته شده در مقدمه فصل اول پایان نامه قرار دهید و از مطرح کردن اطلاعات ویژه یا قدیمی اجتناب کنید تا خواننده به مسائل اساسی پایان نامه دسترسی داشته باشد.

•    تعریف مسئله: در این قسمت، مسئله اصلی مورد بررسی در پایان نامه بیان شده و رویه تحقیق برای حل مسئله پیشنهاد می‌شود.

تعریف مسئله، یکی از اجزای پایه در انجام فصل اول پایان نامه است. در این قسمت باید مسئله اصلی مورد بررسی در پایان نامه را بیان کرد. تعریف مسئله به گفته شیوا (۱۳۹۰) شامل چهار بخش است:

۱- شرح کاربردی برای مسئله: در این بخش باید مسئله و نیازمندی‌هایی که محیط یا سازمان نیاز به حل آنها دارد به تفصیل بررسی شود.

۲- شرح مفهومی مسئله: در این بخش باید مفهوم واژگان مورد استفاده در تعریف مسئله بیان شود. این بخش شامل تمامی عباراتی است که برای توصیف مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳- شرح الگوی مسئله: دراین بخش باید به صورت دقیق الگوی مسئله مورد بررسی توضیح داده شود و به چالش‌های مربوط به آن اشاره کرد.

۴- نتایج برگشتی: در این بخش باید به نتایج کارآمد حاصل از حل مسئله و سازماندهی آن اشاره شود. باید بر نتایجی که حل مسئله و سازماندهی آن به دنبال داشته‌اند، تأکید شود و باید به آینده و نقش مسئله در تحقق اهداف بزرگتر اشاره کرد.

در مجموع تعریف مسئله در فصل اول پایان نامه نقطه شروع پژوهش است. با توصیف همگرایی مسائل و نیازهای مختلفی در محیط سازمان، تعیین نتایج مؤثر حاصل از حل مسئله و تبیین الگوی مسئله، تعریف مسئله در فصل اول پایان نامه باید به خواننده کمک کند که با توجه به سایر اجزای پژوهش، نیازهای خود را برای پژوهش و هدف پژوهش بیشتر درک کند.

•    هدف و فرضیات پژوهش: در این بخش، هدف روشنی برای پژوهش مشخص می‌شود و فرضیات پژوهش یا پیش‌فرض‌هایی که می‌توانند تحقیق را برای رسیدن به هدف اصلی کمک کنند ، بیان می‌شوند.

برای نوشتن هدف پژوهش، ابتدا باید یک سوال پژوهشی مشخص کرده و به دنبال آن بررسی‌های خود را شروع کنید. هدف به معنای پاسخ دادن به سوال پژوهشی است و باید به شکلی بیان شود که بگوید چه چیزی در نتیجه این پژوهش در نظر گرفته می‌شود.

در مورد فرضیات نیز باید به شیوه‌ی خاصی نوشته شوند. فرضیات به معنی مفروضه‌هایی هستند که پژوهش‌گر در مورد رابطه میان متغیرها به آنها دست پیدا کرده‌است. برای نوشتن فرضیات باید از مطالعه‌ی پیشینه بهره گرفته و با صحت آنها مطمئن شوید. همچنین، فرضیات باید به شکلی بیان شوند که در صورت حضور دسترسی به داده‌های مرتبط، قابلیت تحقق پذیری آنها وجود داشته باشد.

در کل، برای نوشتن هدف و فرضیات در پایان نامه باید از جملات کوتاه و روان استفاده کرد که بیان کننده موضوع مورد بحث هستند. همچنین، بهتر است از زبان ساده و قابل فهم برای همه استفاده کنید تا بهترین درک و فهم از موضوع مطلوب برای خوانندگان به دست آید.

•     اهمیت پژوهش: در این قسمت، به توضیح دادن چرایی پژوهش انجام شده و مزایای آن به جامعه و نتایج آن برای علم و فناوری اشاره می‌شود.

نوشتن اهمیت پژوهش، یکی از قسمت‌های بسیار مهم فصل مقدمه است. در این قسمت شما باید به خواننده توضیح دهید که چرا پژوهش شما در مورد موضوعی خاص مهم است و چگونه این پژوهش می‌تواند به بررسی یک مسئله مهم کمک کند یا به نحوی برای جامعه و علم مفید باشد.

برای نوشتن اهمیت پژوهش در پایان نامه، می‌توانید از مراحل زیر استفاده کنید:

1. تعریف موضوع پژوهش: این قسمت باید به خواننده توضیح دهد که پژوهش شما درباره چه موضوعی است و دقیقاً در چه زمینه‌ای انجام می‌شود.

2. بررسی مسئله:  شما باید به خواننده توضیح دهید که چرا مسئله مورد بررسی در پژوهش شما مهم است و چگونه می‌تواند به مسائل جامعه و حتی دنیای علمی کمک کند.

3. تاکید بر عدم پاسخ دادن به سؤالات: شما باید به خواننده توضیح دهید که چرا پژوهش شما نیاز است و چه چیزی به پژوهش شما اضافه می‌شود.

4. توضیح دهید که پژوهش شما چگونه بهبود بخش مشابه در آینده: شما باید به خواننده توضیح دهید که پژوهش شما چه کمکی به پژوهش‌های آینده خواهد کرد و چگونه باعث بهبود مراحل پژوهش در آینده خواهد شد.

اهمیت پژوهش در پایان نامه می‌تواند برای جذب توجه داوران، توضیح مهمی در مورد حوزه‌ی پژوهش و معرفی مسئله محور پژوهش در اختیار خواننده قرار دهد. همچنین، باید به‌صورت بدیهی و چند بعدی به موضوع پژوهش نگریسته و اهمیت آن را در جامعه علمی یا فرهنگی بیان کرد.

•     ساختار پایان‌نامه: در این بخش، توضیح داده می‌شود که پایان نامه چگونه ساختار دارد و هر فصل به چه موضوعی می‌پردازد. این بخش آخرین بخش از انجام فصل اول پایان نامه می باشد.

بنابراین، انجام فصل اول پایان نامه باید شامل مقدمه، تعریف مسئله، هدف و فرضیات پژوهش، اهمیت پژوهش، ساختار پایان‌نامه و مراجع باشد. این فصل باید با جذب استاد راهنما همراه باشد و تمامی اطلاعات و موارد مطرح شده در آن طوری باشد که موجب درک مناسب و کامل موضوع پایان نامه شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه نحوه انجام فصل اول پایان نامه با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۱/۰۷
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
چگونه روش تحقیق پایان نامه خود را طراحی کنیم؟

چگونه روش تحقیق پایان نامه خود را طراحی کنیم؟

طراحی روش تحقیق در پایان نامه نویسی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از آنجا که [...]

۱۴۰۲/۱۲/۱۴
|
سینا
نحوه محاسبه شهریه پایان نامه ارشد

نحوه محاسبه شهریه پایان نامه ارشد

نحوه محاسبه شهریه پایان نامه ارشد سوالیست که همواره ذهن بسیاری از دانشجویان را مش [...]

۱۴۰۲/۱۲/۱۳
|
سینا
نکاتی پیرامون نگارش مقاله

نکاتی پیرامون نگارش مقاله

در راستای آموزش نگارش مقاله در این بخش سعی در ارائه ناگفته های این مبحث داریم تا [...]

۱۴۰۲/۱۲/۱۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب